به خاطر فرار مالیاتی
همکار سابق برانکو به۴ سال حبس محکوم شد!

سایت اسپوتر ۲۴ عربستان خبر داد که دادگاه کرواسی زوران مامیچ، سرمربی العین امارات و سابق دیناموزاگرب را به خاطر فرار مالیاتی و پولشویی در زمان هدایت تیم کروات به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم کرد.

البته بردار مامیچ نیز که مدیر اجرایی سابق باشگاه دینامو زاگرب بود به خاطر به دست آوردن اموال نامشروع از طریق انتقال بازیکنان و پولشویی به ۶ و نیم سال حبس محکوم شد.

مامیچ در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سابقه دوستی و همکاری نزدیک با برانکو ایوانکوویچ را در نیمکت دیناموزاگرب دارد و پس از اخراج برانکو از دینامو جانشین او در نیمکت تیم کروات شد.

همکار سابق برانکو به۴ سال حبس محکوم شد!