وزیر کشور تونس برکنار شد

رسانه های تونسی اعلام کردند ،نخست وزیر ، «غازی الجریبی » وزیر دادگستری به عنوان سرپرست وزارت کشور انتخاب شد.

هنوز دلیلی برای برکناری وزیر کشور اعلام نشده است اما بعید نیست این اقدام ، با غرق شدن قایق مهاجران در شنبه گذشته نزدیک سواحل تونس که بیش از ۶۰ تن جان باختند، ارتباط داشته باشد.

پیش از این، برخی مسئولان منطقه ای که قایق مهاجران در حوزه استحفاظی آنان غرق شده ، برکنار شده بودند.