رئیس جدید یوفا انتخاب شد
در آخرین کنگره برگزار شده یوفا رییس اتحادیه فوتبال اروپا انتخاب شد. الکساندر کافرین در رای گیری کنگره یوفا با کنار زدن میشل فان‌پراگ جانشین میشل پلاتینی شد.

در کنگره یوفا که در آتن برگزار شد، کافرین با کسب 42 رای از 55 رای ممکن به ریاست یوفا رسید. او جانشین پلاتینی شد که به خاطر اتهام به دست داشتن در تبانی و دریافت رشوه از فیفا در سال 2011 از سمت خود برکنار شده بود.

هفته گذشته بود که آنخل ماریا ویار که ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا را بدست دارد، از حضور در انتخابات یوفا انصراف داده بود تا رقابت بین فان‌پراگ و کافرین ادامه پیدا کند.