دیدگاه سردبیر مهرنامه درباره سردار قاسم سلیمانی
محمد قوچانی، سردبیر ماهنامه «مهرنامه» چاپ تهران:«حاج قاسم را نمی‌توان در یک جناح سیاسی خلاصه کرد که اگر کسی چنین کاری بکند بی‌شک دوست حاج قاسم سلیمانی نیست.آن‌ها به قول هوشنگ گلشیری ماهی دریای خُرد نیستند. جناح‌بندی‌های سیاسی شهری برای آنان کوچک است اینگونه اگر روزی شنیدید که ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمی دربارهٔ داعش ساخته نباید تعجب کنید. او همان کاری را می‌کند که حاج قاسم سلیمانی می‌کند و همان کاری را می‌کند که نهنگ‌ها می‌کنند: از رودخانه‌های کوچک به اقیانوس‌ها می‌روند.»

(مقاله‌ی «شهر دوباره آلوده است؟»، مهرنامه، شماره ۴۶، ویژه‌نامه‌ی‌ نوروز ۱۳۹۵،