اختصاصی/
مرغ سحر خوانی یک پزشک ایرانی حین عمل جراحی!
خبرنگار اجتماعی پارسینه فیلم جالبی از آوازخوانی یک پزشک ایرانی در حین عمل جراحی را بدست آورده که عینا منتشر می شود.

این پزشک خوش ذوق لابد از فرط تسلط و آرامش در حین عمل جراحی یک بیمار، آواز "مرغ سحر" را با صدای بلند برای کادر پزشکی و همکاران خود بازخوانی می کند!