آرشیو نظرسنجی
از نگاه شما، حاج قاسم سلیمانی نماد ارزنده:
مبارزه با استکبار جهانی بود
نابودی تکفیریهای داعش بود
متحد کردن مردم منطقه بر علیه ظلم بود
معنا بخش واژه جهاد، شجاعت و شهادت بود

آخرین اخبار