آرشیو نظرسنجی
بنظر شما گرانی بنزین تأثیری در سبک شدن ترافیک گذاشته است؟
بله
خیر
ترافیک سنگین تر هم شده

آخرین اخبار