آرشیو نظرسنجی
آیا به شما یا خانواده‌تان بابت طرح «حمایت معیشتی دولت» پولی پرداخت شده است؟
بله
خیر
خواب دیدی خیر باشه!

آخرین اخبار