آرشیو نظرسنجی
آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را موثر در بهبود وضعیت کار و اقتصاد می دانید؟
بله موافقم
خیر، اثری ندارد

آخرین اخبار