آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
در انتخابات به کدام گزینه رأی می دهید؟
1. سعید جلیلی
2. سید ابراهیم رئیسی
3. محسن رضایی
4. علیرضا زاکانی
5. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
6. محسن مهرعلیزاده
7. عبدالناصر همتی

آخرین اخبار