یک حکایت: ملاهادی سبزواری و دوربین ناصرالدین شاه
پارسینه: به نقل از دکتر عبدالرحیم قنوات ، دکترای تاریخ اسلام ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۲:۲۰
پارسینه: آورده اند که ناصرالدین شاه در سفر به خراسان، بر سر راه مشهد، در سبزوار اتراق کرد و در این شهر به دیدن فیلسوف و حکیم بزرگ آن عصر ، حاج ملاهادی سبزواری، رفت و با او به گفت و گو نشست. در پایان نیز از حکیم درخواست کرد اجازه دهد عکاس باشی دربار که همراه همایونی بود، از او عکسی بگیرد.

 فیلسوف بزرگ که تاکنون ازعکاسی چیزی نشنیده و ندیده بود، پرسید : ماهیت عکس چیست؟ توضیح دادند که سایه ای است از شخص یا چیزی که بر روی کاغذی می افتد و باقی می ماند. حکیم سبزواری منکر هر گونه امکان پذیری عکس برداری شد و گفت آنچه شما می گویید منطقا" و عقلا" محال است، زیرا ما آنچه که در فلسفه خواندیم و می دانیم وجود ظِلّ (سایه) قائم به وجود ذی ظِلّ (صاحب سایه) است.یعنی سایه تا وقتی هست که صاحب سایه باشد و به محض ازاله و از بین رفتن صاحب سایه، سایه از بین می رود. امکان ندارد "صورت جوهری" از اصل ماهیت آن جدا شود و به گونه ای "عرض وارانه" بر روی فیلم عکاسی ظاهر شود. به تعبیر دیگر عرض قایم به جوهر است. چرا که بنا بر مبانی حکمت مشاء ، انتقال و جابه جایی "اعراض" ، مستقل و منفک از "جوهر" جسمانی و موضوعی که محل عروض و اتکاء آن است ، محال و ممتنع عقلی است .

 فیلسوف متفکر ما (جناب حاج ملا هادی سبزواری) به این نتیجه رسید که عکس گرفتن محال است و هر چه که دیگران در باره عکس گفته و شنیده اند وهم و خیال و اشتباه است ، شاه و همراهان درماندند و از پس قانع کردن حکیم برنیامدند، اما اصرار کردند که ایشان این بحث های منطقی و عقلی را کنار بگذارد و اجازه دهد عکاس باشی از ایشان عکسی بگیرد.

 حکیم پذیرفت و روبروی دوربین عکاس باشی نشست و اکنون تنها تصویری که از ایشان باقی مانده، همان عکسی است که ایشان وجود {جابجایی عرض را بدون صاحب عرض (جوهر)} آن را منطقا" و عقلا" محال می دانست!


نظرات
حسین
یک جوری نوشتید که ملا هادی و یا علم ایشون قدیمی و کهنه به نظر اومده.

اتفاقا نظر ایشون کاملا درسته و سایه قائم به صاحب سایه و نور است ولی تعریفی که از عکس برای ایشان ارائه دادند از نظر فلسفی اشتباه بوده است. درستش این بود که می گفتند، عکس مثل نقاشی است که قائم به وجود کاغذ و جوهر است.
نوشهر
اکثر شاهان قاجار ابله بودند !
مهدي
...شاهان بعد قاجار ها هستند
...كساني هستند كه بدون مطالعه تاريخ قضاوت ميكنند
ناشناس
منبع نقل ماجرای فوق چیست؟
ناشناس
روایت
پويا
حق با ملاهادي بوده بلكه تعريف عكاسي اون ابله ها اشتباه بوده
ناشناس
کج فهمی در ذات ژورنالیسم و نقل قول مزورانه ی شماست!
ناشناس
کج فهمی در ذات ژورنالیسم و نقل قول مزورانه ی شماست!
عرفان
جالب بود ممونم از اين متن بله درك ما از فلسفه بسيار بسيار سخت است اين افراد در يك قرن يكبار ظهور پيدا ميكنند و اگر تمام انديشمندان ايراني جمع شوند نمي توانند حريف منطق او شوند همانطوري كه بعد تز نيچه معادلش تا كنون پيدا نشده وخدا را شكر كه فقيهان بسيار از اين نوع تفكرات به دور هستند و بعلت جزم انديشي اين گشوده گي ذهن را از خود دريغ ميكنند وقادر به درك و قبول تفكرات خارج از حوضه نيستند
رستم
مراد ملاهادی عدم وابستگی ذاتی عکس به معکوس بوده است نه رد فلسفی صنعت عکاسی
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2