پیشنهاد جالب خانم معلم جوان به دانش آموزانی که آخر اسفند به مدرسه رفتند + فیلم

پارسینه: مستند به یکی از کلیپ های پربازدید در فضای مجازی یکی از معلمان از اینکه در روزهای پایانی سال چند نفر از دانش آموزان سر کلاس حاضر شده اند، ناراحت است.
۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۰
۶

مدرسه آنلاین نوشت: این معلم خانوم با انتشار کلیپ مورد اشاره در فضای مجازی ضمن انتقاد به اینکه چرا چند نفر از دانش آموزان یک کلاس ۳۰ نفره باید سر کلاس آمده اند، از اینکه درخواست نمره ۲۰ دارند، شاکی است و پیشنهاد جالب برای آنها دارد.

 

نظرات بینندگان
زاغی فضول وتیزبین
اینکه ازقدیم گفتند«ایرانی جماعت»رواگربه حال خودرهاکنی«راحت طلبی»حدواندازه یا پایانی برای آن متصورنیست!راست گفتندوکاملاحقیقت داره!حالاچه معلم باشه چه آن دانش آموزان بازیگوش تن پروروفراری ازتعلیم وتربیت وکتاب نخوان ودرس نخوان که دارندهمگی بیسوادوبدون تربیت اخلاقی ورفتاری بارآمدندتوسط«خاله خرسه»تومدرسه وهمینطور«خاله خرسه»های بی تفاوت داخل خونه ها،که دارنداینهاروتربیت می کنند.
زاغی فضول وتیزبین
معلمی که بی تفاوت هست،فقط به دنبال بهانه برای تعطیل کردن تدریس و کلاس درس هست!بعدهم یه بهانه ای میتراشه که به هدفش برسه ،بندازه به گردن دانش آموزان،یه پول ویاحقوقی هم بی دردسروآماده،سربرج بگیره
زاغی فضول وتیزبین
حالاهمین مدرسه تکونی بادستمال توسط دانش آموزکه ازدیدمعلم«تنبیه»به حساب میاددرمدارس ژاپن وکره جنوبی،جمع آوری زباله آشغال داخل کلاس درس ومدرسه وحتی خارج ازمدرسه جزءتعلیم وتربیت این دوکشورپیشرفته هست!تاازکودکی یادبگیرندومثل تالاب انزلی درایران۴مترزباله روی هم نریزند!دقیقاارتفاع زباله درتالاب انزلی به۴چهارمتررسیده!تفاوت معلم ودانش آموزان درایران باکشورهای دارای احساس مسئولیت همگانی،مانندژاپن وکره جنوبی
خودم
زرتو پرت نکن
فرزانه
متأسفانه بعضیا در هر کاری باید نظر بدن حتی اگر اصلا اطلاعی از اون شغل و حرفه نداشته باشن هیچ معلمی در کلاس کم جمعیت روزهای نزدیک به عید تدریس نمیکنه بخاطر تعداد کم باز بیاین بگین تن پرور و...
زاغی فضول وتیزبین
متأسفانه بعضی یااکثرمدارس فقط تبدیل به«بنگاه کسب درآمدوپول»شدندکه سطح شعورزندگی،تربیت اخلاقی وبارسواداین نسل درمرحله بعدی یاپله دوم قرارگرفته،بعضی ازمعلمهاازجمله معلم«گنگسترشهرآمل»اصلاخبرندارکه تربیت وتعلیم درچه جایگاه مهمی برای عقب ماندگی یاپیشرفت یک کشورهست به همین نشون!اینجاهم بدشون نمیادکه تعدادبه حدکافی نرسه تاتعطیلش کنه حالاقضاوت این پیامم باخوانندگان وبینندگان این مطلبی که نوشتم،نمیشه البته ازحق گذشت ویک طرفه قضاوت کرددرتربیت این نسل بی سواد،یادست سفیدوبی اخلاق،تربیت خانواده وپدرومادرهاهم کم مقصرنبوده!،البته نه همه دانش آموزان که تعدادزیادی ازاین نسل فعلااین شکلی بارآمدندوتربیت شدند که نتیجه آن فردا برای یک جامعه مشخص خواهدشدوخداختم به خیرکنه با این ندانم‌کاری وراحت طلبی وغفلتی که همیشه جزءخصوصیات ماهست
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2