پارسینه گزارش می‌دهد؛

برنامه توسعه سواحل مکران تا سال ۱۴۱۵/ شورای توسعه به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد+ جزئیات مصوبه دولت

پارسینه: با ابلاغ مصوبه دولت، شورای توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به عضویت شش وزیر و معاون رئیس جمهور، یک نفر عضو حقیقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تشکیل شد. در این راستا، تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴)، میان مدت (افق ۱۴۰۸) و بلندمدت (افق ۱۴۱۵) توسعه این منطقه در دستور کار این شورا قرار گرفت.
۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۱
۰

تشکیل شورای توسعه سواحل مکرانبه گزارش خبرنگار پارسینه، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص «تشکیل شورای توسعه سواحل مکران» طی نامه شماره ۱۱۷۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در مصوبه هیات وزیران که برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور خارجه و و دفاع و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نهاد ریاست جمهوری‌ها ابلاغ شده، آمده است: هیات وزیران در جلسه به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف - شورای توسعه سواحل مکران که در این تصویب نامه به اختصار "شورا " نامیده می‌شود، با ترکیه زیر تشکیل می‌شود:

۱. معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ۲- رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ٣- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴- وزیر کشور ۵- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۶- وزیر راه و شهرسازی ۷- وزیر نفت ۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیسته ۹- یک نفر عضو حقیقی به عنوان نماینده رئیس جمهور ۱۰- نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورا (رئیس دبیرخانه).

تبصره ۱- دبیر شورا به پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دبیر شورا نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه سواحل مکران است.

تبصره ۳- در صورت طرح موضوعات مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی در جلسه شورا، از بالاترین مقام مسئول (باحق رای) دعوت به عمل خواهد آمد.

ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

۱- راهبری توسعه سواحل مکران به منظور بهره برداری کامل از استعداد‌های سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جوامع محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های توسعه‌ای مناطق کشور.

۲- بررسی و تصویب برنامه‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورا به منظور اجرا.

٣- تصویب اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران و ارائه آن به مراجع ذیربط.

۴- تصویب طرح‌های تفصیلی و برنامه‌های توسعه منطقه مکران با جهت گیری‌های توسعه بلند مدت و میان مدت با لحاظ ملاحظات توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل.

۵- تصویب تشکیلات آئین نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز شورا و دبیرخانه ظرف دو ماه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی کشور.

پ - وظایف دبیرخانه شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

١- پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران وفق ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - از شورا و اجرای آن.

۲- تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴)، میان مدت (افق ۱۴۰۸) و بلندمدت (افق ۱۴۱۵) توسعه منطقه مکران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویبہ

٣- نظارت، ارزیابی و پایش طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی در منطقه و ارایه گزارش فصلی.

۴- بررسی، هدایت و تدوین طرح‌های سرمایه گذاری خارجی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰- برای طرح پروژه‌های زیر ساختی، زیربنایی و اقتصادی در منطقه در راستای جزء (۱) بند (ب) این تصویہ نامه.

۵. بررسی، هدایت و تدوین طرح‌های سرمایه گذاری داخلی براساس قانون تجارت و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در راستای جزء (۱) بند (ب) این تصویب‌نامه.

۶. نقش آفرینی فعال در تعاملات منطقه‌ای و بین المللی مؤثر و مرتبط با منطقه مکران با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی.

۷- تسهیل گری، کمک در اجرا، تأمین مالی، جذب سرمایه و سرمایه گذار برای طرح‌های با اهمیت زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی.

۸- شناسایی مشکلات و چالش‌های اصلی پیش روی توسعه سواحل مکران و اولویت بندی آن‌ها به منظور رسیدگی در جلسات شور، ارجاع و پیگیری به مراجع حل اختلاف با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی، لشکری و کشوری در راستای توسعه پایدار منطقه.

۹. راهبری توانمندسازی جوامع محلی، ارتقای سرمایه انسانی و فرهنگ سازی به منظور کمک به توسعه پایدار منطقه.

۱۰- پیشنهاد اولویت بندی طرح پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای و بررسی تخصیص منابع مورد نیاز براساس برنامه‌های مصوب (کوتاه مدت و میان مدت).

تبصره: کلیه دستگاه‌های ملی و استانی مکلف به هماهنگی، همکاری و پاسخگویی به دبیرخانه در خصوص اجرای برنامه‌ها و طرح (پروژه‌های مرتبط با منطقه می‌باشند.

ت- دبیر شورا موظف است در پایان هر سال گزارشی در خصوص نحوه عملکرد یکساله شورا در زمینه عناوین طرح‌های تصویب شده، میزان بودجه تأمین اعتبار شده و روند پیشرفت طرح پروژه‌ها را به رئیس جمهور ارائه نماید.

ث - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نیاز طرح‌های مصوب منطقه مکران را براساس اولویت بندی ابلاغی دبیرخانه در لوایح بودجه سنواتی درج و اعتبارات آن را به صورت کامل با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- تخصیص دهد

ج- تصمیمات و مصوبات شورا با تایید اکثریت اعضای شورا در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

چ. پهنه مکران طبق نقشه پوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، می‌باشد که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شماره
۲۰۰/۹۴۷۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰) ذکر شده و مشمول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران به مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن است.

ح. تصویب نامه شماره ۹۸/۱۴۰۵۱/م/ ت ۱۲۶، ۵۵ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2