لحظه برخورد پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶ به مقر فرماندهان ناتو در اودسا اوکراین + فیلم

پارسینه: فیلم دیگری از برخورد پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶ به مقر فرماندهان ناتو در اودسا اوکراین را ببینید.
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۰۶:۲۰
نظرات
ببر مازندران
چه ارزشی داره وقتی نمیتونید چند تا دختر خیابانی و چند تا بچه سوسول رو جمع کنید ؟
محمد مهدی اسلامی
با سلام و احترام بر جناب شیر عزیز و محبوبمان از مازندران زیبا ، همانطوری که میدانید این ها بچه اند و آلت دست یک عده نادان و فریب خوردگان از اجانب قطعاََ و این بار اولشان که نیست بخیال خام آن فریب دهندگان خارجی و ایادی داخلیشان بخیبانها کشیده می شوند که اتفاقاََ همیشه هم نتیجهی وارونمی گیرند زیرا خون مردم بزرگوار و انقلابی ایران عزیز را بجوش می آورند که بمیدان می آیند و باد اینان را میخوابانند و می فهمانند که دست از پا درازتر بر گشته و بجای خود بنشینند و خودشان و اربابانشان بفهمند که مردم بزرگوار ایران انقلابشان را دوست داشته و برای حفظ آن تا پای جان ایستاده اند حتماََ تظاهرات گسترده ی ضد شورش و مردمی را در شهر ها ملاحظه فرمودید ، پس نگران نشده و خاطر شریفتان آزرده نشود که این کار به اربابان و نوکران داخلی آنان نشان میدهد آب در هاون می کوبند آن هم هاون بی دسته و خود را می کنند بیهوده خسته البته چون از عقل و درک و فهم بهره ای نبرده اند به عقب رانده می شوند ولی باز هم در وقت دیگری به معرکه گیری می پردازند و باز هم دست از پا درازتر باز می گردند . ان شاءالله موفق ومؤید و سر بلند باشید . با عرض ادب و ارادت دوستدارو خدمتگزار کوچکتان ، محمد مهدی اسلامی .
ناشناس
دختر خیابانی؟ بچه سوسول؟هرجا هستی شبا با ترس لرز بخواب ک عدالت نزدیکه
ناشناس
خب پس معلوم شد آمریکای دروغگو دروغ نمیگفته
ناشناس
آخرش کمک به متجاوز آتشی میشه که دامن کشور رو میگیره
ناشناس
اینکه اسمش سرنگونی بود !!!!""
ببر مازندران
پروفسور پهپاد انتحاری بود
نادر
درود،متاسفانه طی سالهای اخیرلاویهای پانترکیسم ترکیه متهای تلاشهایشانراکردندتاامروزبدپوششی بشودمعضل روزماهمه این دسیسه چینیهاراتحت عنوان پروژه ختینه برای خودزمانبندی ومرحله به مرحله سعی دربه هدف شومشان که هماناایجادجومتشنج ودرگیری ونهایت تجزیه بخشی ازسرزمین ایران عزیزمان میباشدهستند،بااستفاده ازسریالهاوماهواره هادرخانواده های بیشترعوام نااگاه رسوخ وزمینه این بلواهارافراهم اوردند،دربخشی ازاین دسایس شروع به تخریب نامداران نظام ازبنیانگذارجمهوری اسلامی امام خمینی رحمةالله تاسایرشخصیتهای بانفوذنمودندمتاسفانه تاانجاپیشراندن که برخی مردم نااگاه بخیالشان براستی امام راحل هندیست!حال انستکه دشمن باسواستفاده ومصادره بمطلوب برخی حقایق پیش پاافتاده ماننداین مطلب که؛چون مطلعشدندپیشتراجدادپدری امام راحل درروستای همان حوالی بنام هندء زندگانی می داشتندانهابابرداشتن انتهای نام هنده انراهندجاانداختندحال انکه ان روستاهم اکنون دارای ساکنین میباشدوزنده وبرقرارست،ازین دست دروغهادرراستای تفرقه ونفاق افکنی میان دیگرتیره ها)(تاکیدیست لازم)چراکه درایران سایرنژادهامعنانداشته وبهادادن به ان اب ب اسیاب میت واردروغان وعلیفهاست،اگراذری تباران امروزه؛زبان پیشینشانرادرمواجه باشاخه دیگری اززبان (گرجیائی)تئغیروبابکارگیری نامی مصادره شده یعنی ترکیائ خودرانیزازنژادیکه مرتبط باانان بوده دانسته وچنان مصریهاکه بیشترعوام ایشان خودراازاعراب شبه جزیره عربترمی پندارندشده ودچارتوهم خودترک بینی گردیداندوبایدبه همه تجزیه طلبان گوشزدشوددوران بهره گرفتن ازجهالت ونادانی مردمان گدشته وباهرگونه تجزیه طلبی بشدت برخوردخواهیم نمود..
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2