سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
با وجود کاهش 7 میلیون نفری کودکان کار در کشورها، هم اکنون 215 میلیون نفر در نقاط مختلف جهان به عنوان کودک کار شناخته می‌شوند و بکارگیری کودکان در سنین 15 تا 17 سال به میزان 20 درصد افزایش یافته است.
۲۹ دی ۱۳۹۱ - ۲۲:۰۰
۰
 قانون کار در ماده 79 تنها در چند کلمه استفاده از کودکان زیر 15 سال را در مشاغل مختلف ممنوع کرده و آمده است:"به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است".
 
با این حال در مواد 80 تا 84 تحت عنوان شرایط کار نوجوانان بین سنین 15 تا 18 سال، شرایط بکارگیری کارگران نوجوان، نوع مشاغلی که می توان به این گروه ها واگذار کرد و ساعات روزانه کار تشریح شده است.
 
قوانین منع کار کودک در ایران
 
با وجود قوانین شفاف و روشن درباره کار کودکان و استفاده از نوجوانان در مشاغل مختلف، نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان از کودکان در بازار کار استفاده می شود.
 
این پدیده مذموم امروز در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی شرایط مناسبی ندارند به مراتب رواج بیشتری از کشورهایی دارد که دارای بازار کار مناسب به همراه قوانین محکم و با ضمانت اجرایی بالا هستند.
 
بر پایه این گزارش، استفاده از کودکان کار در ایران به اشکال مختلفی انجام می شود و می توان به راحتی کودکانی را در خیابان ها، کارگاه ها و در سطح شهر مشاهده کرد که مشغول انجام مشاغل مختلفی هستند.
 
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت و آمار کار کودکان در کشورهای مختلف جهان ضمن هشدار نسبت به لزوم پایان دادن به استفاده از کودکان در کار، اعلام کرد: تعداد کودکان کارگر در طول دوره 2004 تا 2008 از 222 میلیون نفر به 215 میلیون نفر کاهش یافته است. 
افزایش 8 میلیون نفری کودکان کار پسر
 
با اینکه طبق آمار سازمان جهانی کار 3 درصد از میزان کودکان کار کاسته شده، اما این سازمان هشدار داده است که به دلیل بحران اقتصادی جهانی، ممکن است سرعت مبارزه با کار کودکان در کشورها تا سال 2016 کاهش یابد.
 
طبق برآوردهای ILO بیشترین میزان کاهش در استفاده از کودکان کار در سنین 5 تا 14 سال بوده است که به میزان 10 درصد کاهش نشان می دهد. این میزان در بین دختران به میزان 15 درصد است ولی در بین پسران این آمار حدود 7 درصد معادل 8 میلیون کودک کار افزایش یافته است.
 
آمارها نشان می دهد کودکان کار بین سنین 15 تا 17 سال به میزان 20 درصد افزایش یافته و از 52 میلیون نفر به 62 میلیون نفر بالغ شد. سازمان جهانی کار معتقد است برای تحقق هدف بلندپروازانه جلوگیری از کار کودکان نیازمند یک برنامه و دستور کار استراتژیک است.
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2