فال ابجد امروز جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

پارسینه: فال ابجد امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ را در ادامه ببینید.
۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰
۰
فال ابجد یکی از فال‌های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می‌شود. در فال ابجد مشاهده می‌کنید که ۴ حرف الف، ب، ج، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می‌شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می‌دهند. فال ابجد امروز  ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ خود را در ادامه ملاحظه کنید.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د د د

نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می‌رسی. در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می‌یابی. اگر قصد سفر یا معامله‌ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود. به دیگران اعتماد کن، اما رازت را به هر کس مگو. به زودی خبر خوشی به تو میرسد.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری، یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آن‌ها عمل کن، به نفع تو خواهد بود. غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش آید.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: آ ب ب
 
فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از بدی دوری کن و به امر و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش، چون عده‌ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا چند روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود. صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ب آ
 
طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله‌ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ب ج آ
 
این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود. پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن. اگر دیگران با تو موافق نیستند، تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش. آنان عاقبت پشیمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی، به سلامت باز میگردد. در عبادت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست. این را بدان که عاقبت کار‌ها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود می‌رسی.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ج آ ب
 
قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی. بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر، سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه‌ی امور برخوردار شوی.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د د ج
 
قصد و نیتت خوبست. به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد. تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا میشود که انتظارش را نداری. تغییرات مثبتی در زندگیت در پیش داری. خیلی زود از غم و رنج رها میشوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا میکنی الیته اراده‌ی تو هم در این امر دخیل میباشد.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: آ د ج
 
طالعت خوب است، اما از نیتی که کرده‌ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدی‌ها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده‌ای نترس عاقبت خوب خواهد شد، اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه‌ای به تو بزند، ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ب آ آ
 
طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری، یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آن‌ها عمل کن، به نفع تو خواهد بود. غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش آید.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین دی

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ج آ
 
این نیت که کردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد. چندی است که دلت یکجا نیست به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای. برای رفع این حالت به خدا توکل کن. مدتی است که به کسی دل بسته‌ای و از خیال او بیرون نمی‌آیی. از او بگذر خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد. در کار‌ها صبور باش. آینده‌ی روشنی داری و از همه غم‌ها دور میشوی. اگر قصد سفر یا معامله‌ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ب ج ج
 
از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری.
 

فال ابجد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ج آ
 
این نیت که کردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد. چندی است که دلت یکجا نیست به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای. برای رفع این حالت به خدا توکل کن. مدتی است که به کسی دل بسته‌ای و از خیال او بیرون نمی‌آیی. از او بگذر خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد. در کار‌ها صبور باش. آینده‌ی روشنی داری و از همه غم‌ها دور میشوی. اگر قصد سفر یا معامله‌ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2