گزارش پارسینه از پیشنهاد رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به دولت؛

ضوابط جدید انهدام کالا‌های قاچاق و ممنوعه تعیین شد+فهرست/ از مشروبات الکلی و اموال تاریخی تا کالای کشاورزی مشکوک به آلودگی

پارسینه: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیشنهادی رسمی به دولت، ضوابط جدید نحوه حمل و انهدام کالا‌های قاچاق و ممنوعه را تعیین کرد. کالای کشاورزی مشکوک به آلودگی
۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹
۰

ضوابط جدید انهدام کالا‌های قاچاق و ممنوعه تعیین شد+فهرست/ از مشروبات الکلی و اموال تاریخی تا کالای کشاورزی مشکوک به آلودگی

به گزارش ریحانه رازمند خبرنگار پارسینه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش نویس آئین نامه اجرایی بند قانونی فوق موضوع «نحوه نگهداری و امحای کالا» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران ارایه کرده است.

در این آئین نامه با تعیین ضوابط جدید حمل و انهدام کالاهای قاچاق، نحوه امحای کالاهای ممنوعه و کالای کشاورزی مشکوک به آلودگی نیز مشخص شده است.

در همین حال، متن کامل پیش نویس آئین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالا‌های موضوع بند ۳ ماده ۵۶ اصلاحی مصوب ۱4۰۰/۱۱/۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است:

ماده ۱- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معلنی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون
پ- کاشف: دستگاه‌ها و ضابطان موضوع ماده (۳۶) قانون

ت- مراجع رسیدگی کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدید نظر آن‌ها و دیوان عالی کشور که نسبت به رسیدگی و صدور آرای مربوط به جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کنند.

ث - سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

ج- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

و- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه آن (سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سراسر کشور)


ح- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشند. 

خ- امحاء: معدوم با منهدم کردن کالا‌های موضوع قانون به شیوه‌هایی نظیر خردکردن، آتش زدن، اوراق کردن یا امحاء فنی

د- کالای سریع الفساد: شامل کالا‌های سریع الفساد درجه یک که نگهداری آن‌ها بیش از یک هفته موجب فساد کالا می‌گردد نظیر احشام، فراورده‌های گوشتی و لبنی، میوه. همچنین کالا‌های سریع الفساد درجه ۲ که نگهداری آن‌ها بیش از سه ماه موجب فساد کالا می‌شود مانند برنج، چای، کنسرو، روشن و همچنین کالا‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی، نزدیک به پایان است.

ذ- کالای سریع الاشتعال: کالا‌های آتش زا و منفجره مانند مواد شیمیایی، محترقه، گاز و مخازن حمل آن‌ها و نظایر آن‌ها و کالا‌هایی که باتوجه به شرایط زمانی و مکانی امکان احتراق و اشتعال آن بالاست.

ماده ۲ - کلیه کالا‌های مکشوفه تحویلی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که پس از طی مراحل قانونی مقرر امکان فروش به شرط صادرات، فروش داخلی، واگذاری یا استرداد آن‌ها از طریق روش‌های مذکور در قانون و آیین نامه اجرای مربوط به دلایلی از قبیل فساد یا انقضای تاریخ مصرف این کالاها، وجود نداشته و به تشخیص مرجع ذیصلاح قابلیت مصرف ثانویه نیز ندارند، مطابق مقررات مربوطه امحاء می‌شوند.

ماده ۳- مقدمات و مراحل لازم برای انجام عملیات امحاء به ترتیب موارد ذیل توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انجام می‌گردد:

۱-۳- دعوت از نمایندگان ستاد، دادستان محل، سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت و سازمان ملی استاندارد حداقل تا ده روز قبل از عملیات امحاء و تنظیم صورتجلسه امحاء با امضاء نمایندگان مدعو مطابق ضوابط و مقررات این أئین.

۲-۳- هماهنگی‌های لازم حداقل تا ده روز قبل از عملیات امحاء با دستگاه‌های ذیربط (سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت، استاندارد، شهرداری و در خصوص تعیین نوع کالای انهدامی از حیث عادی و یا ویژه بودن پسماند توسط مدیریت‌ها و اداره‌های سازمان در استان‌ها.

تبصره: هماهنگی‌های موضوع این بند صرفا از طریق واحد‌های تخصصی ذیربط در هر دستگاه صورت می‌پذیرد.

۳-۳- تفکیک سیستمی و دسته بندی عمومی کالا‌های انهدامی از حیث ماهیت کالا توسط مدیریت‌ها و ادارات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان‌ها با درج دلایل و نحوه انهدام و شماره نامه‌های اداری ذیربط در خصوص مجوز‌ها و کلیه مشخصات کالا اعم از
وزن، ارزش و سایر اطلاعات مربوط به کالا انجام و اطلاعات مربوطه در سامانه عملیاتی مربوطه ثبت گردیده و نسبت به ایجاد دسترسی برخط برای دستگاه‌های ذیربط اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

۴-۳- بررسی و نظارت سیستمی (اسنادی و شکلی) بر فرآیند انهدام کالا‌های مشمول از سوی سازمان و سایر دستگاه‌های ذیربط قانونی.

۵-۳- تعیین محل و نحوه انهدام با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط با توجه به نوع پسماند (عادی یا ویژه).

۶-۳- رعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی در انتخاب محل دفع پسماند‌ها با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

۷-۳- هماهنگی با سازمان آتش نشانی جهت حضور در محل انهدام کالا.

۸-۳- هماهنگی جهت استقرار أمبولانس در محل انهدام کالا.

ماده ۴- حمل و انهدام کالا براساس ضوابط ذیل صورت می‌پذیرد:

۱-۴- صدور حواله خروج کالای انهدامی از انبار سازمان

۲-۴- تهیه خودرو جهت حمل کالا با ویژگی‌های زیر:

۱-۲-۴- کاملا سر پوشیده باشد. (حسب نوع کالا) 

۲-۲-۴- قسمت بار نفوذ ناپذیر و نشت ناپذیر باشد. (حسب نوع کالا)

۳-۲-۴- اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد.

۴-۲-۴- خودروی حامل کالا از انبار تا محل امحاء، پلمپ و در معیت حراست سازمان منتقل می‌گردد. فک پلمپ با حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور در بند ۱-۳ انجام می‌شود.

۳-۴- در انجام امور اجرایی امحاء، استفاده از لباس کار ایمن و لوازم حفاظت فردی در تمامی ساعات کار انهدام الزامی است.

۴-۴- اشخاص حاضر در عملیات انهدام منطبق با کلیه شرایط احتمالی بروز حادثه توسط سازمان بیمه خواهند شد.

۵-۴- حضور در اطراف خودرو‌ها در هنگام بارگیری و تخلیه ممنوع است.

۶-۴- پیش از شروع انهدام، توضیحات لازم و توجه به علایم هشدار دهنده توسط نماینده سازمان به نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و ناظران ارائه می‌گردد. ۷-۴- استعمال دخانیات توسط اشخاص حاضر در محوطه انهدام ممنوع است.

۸-۴- حمل هرگونه وسایل اضافی مانند مواد خوراکی، محترقه و ... در محوطه امحاء ممنوع می‌باشد.

۹-۴- اسامی نمایندگان و ناظران برای ورود به محل انهدام حداقل یک روز قبل با امضاء بالاترین مقام مسئول به صورت مکتوب و از طریق سامانه ذی ربط به سازمان اعلام می‌گردد.

۱۰-۴ - ضمن رعایت اصول ایمنی حین امحاء از تردد افراد متفرقه در محوطه جلوگیری به عمل می‌آید.

۱۱-۴- ورود هرگونه خودرو (به استثنای حامل کالا) به محوطه انهدام ممنوع می‌باشد.

۱۲-۴- کلیه روش‌های مورد استفاده در قالب قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست با شهرداری و تأیید مراجع صالح، صورت می‌گیرد.

۱۳-۴- در مرحله نقل و انتقال کالا‌های کشاورزی اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از انتشار آفات، آلودگی‌ها و بیماری‌ها به محیط اطراف به عمل می‌آید.

۱۴-۴- امحای کالای کشاورزی مشکوک به آلودگی به روشی انجام می‌گردد که آفات و بیماری‌های احتمالی در ضایعات حاصل از امحاء باقی نماند. (برای مثال استفاده از روش‌های حرارتی)

۱۵-۴ - لوازم بسته بندی کالای کشاورزی مشکوک به آلودگی نیز امحاء و وسایل حمل پس از جابه جایی کالای مشکوک به وجود این عوامل ضدعفونی گردد.

۱۶-۴ - مدیر رئیس اداره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان موظف است براساس معیار‌ها و ضوابط زیست محیطی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن‌ها تأمین و تضمین گردد.

۱۷-۴- انهدام کالا‌های خاص (سموم کشاورزی، دارو، مواد شیمیایی و...) صرفا توسط شرکت‌های صلاحیتدار و به موجب ضوابط قانونی مربوطه صورت می‌پذیرد.

۱۸-۴- نصب هرگونه زباله سوز اعم از متمرکز و غیر متمرکز در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ممنوع است.

۱۹-۴- کلیه کالا‌های مشمول انهدام در استان محل کشف تعیین تکلیف و از انتقال آن به سایر استان‌ها خودداری می‌گردد. در موارد استثنایی که انهدام کالا دارای شرایط خاص بوده و انتقال آن به استان‌های دیگر ضرورت داشته باشد پس از اخذ مجوز از ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، عملیات امحاء با مسئولیت استان محل کشف انجام و تفویض وظایف به سایر استان‌ها صورت نمی‌پذیرد. همچنین در خصوص حضور نماینده دادستان، مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان‌ها نسبت به انجام هماهنگی لازم با دادستان استان در خصوص اخذ نیابت قضایی، اقدامات لازم را به عمل می‌آورند.

ماده ۵- فرایند پس از انهدام شامل موارد ذیل خواهد بود:
۱۵ - 1- صدور حواله انهدام پس از امضاء صورتجلسه انهدام (حداکثر ۳ روز پس از انهدام)

۲-۵- صدور قبض انبار ضایعات حاصل از انهدام (در صورت داشتن ضایعات قابل فروش)

۳-۵- درج اسناد و مدارک اموال امحاء شده در پرونده‌های مربوطه

۴-۵- ارسال صورتجلسه نهایی امحاء به دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول و هیأت عالی نظارت که شامل موارد زیر می‌باشد:

- میزان وزنی کالا‌های انهدامی
- هزینه‌های انجام پذیرفته در خصوص امحاء
- ارزش کالا‌های امحاء شده 
- فهرست کامل کالا‌های انهدامی در صورت جلسه مربوطه به صورت تایپ شده با درج همه مشخصات شامل: شماره پرونده، شماره قبض انبار، ردیف کالا، شرح کالا، مقدار کالا، واحد، ارزش واحد، مبلغ کل کارشناسی، تام ارزیاب، تاریخ انقضاء، دلیل انهدام، مجوز انهدام، شماره حواله انهدام، فهرست افراد حاضر در جلسه انهدام با درج مشخصات کامل نام و نام خانوادگی افراد و نام دستگاه مربوطه در ذیل صورتجلسه امحاء.
- مشخصات کامل وسیله نقلیه حمل کننده کالا
- مشخصات کامل محل امحاء و دفن
- ارائه گزارش شرایط نا ایمن و غیر عادی (در صورت وجود این شرایط)
- ارسال گزارش دستگاه ذیربط مبنی بر اعلام نوع پسماند (عادی یا ویژه)
- ارسال مجوز دستگاه ذیربط مبنی بر انهدامی بودن کالا
- ارسال تصاویر (عکس و فیلم) مراحل اجرایی امحاء از ابتدا تا پایان فرایند امحاء

ماده ۶- در مواردی که کالا پس از تحویل به جهت عدم نگهداری صحیح و اصولی توسط مرجع نگهدارنده اموال، واجد شرایط انهدام شده باشد، ضمن امحاء کالا وفق ضوابط مندرج در این آئین نامه، موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه کاشف طرح، تا نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام گردد.

ماده ۷- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای فرایند امحاء اعم از اخذ تمامی مجوزها، هماهنگی با مراجع ذیربط، ارسال کالا و مجوز‌های مربوط در سامانه جامع عملیاتی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیران و روسای اداره‌های سازمان در استان‌ها می‌باشد.

ماده ۸- در ارتباط با کالا‌های ممنوعه به ترتیب ذیل اقدام می‌گردد:

الف: مشروبات الکلی بلافاصله پس از هماهنگی با مرجع قضایی توسط دستگاه کاشف امحاء می‌گردد. رعایت الزامات زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی در این خصوص الزامی است.

تبصره: دستورالعمل مربوط به این الزامات حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های استاندارد و محیط زیست تدوین و به تصویب ستاد می‌رسد.

ب اموال تاریخی و فرهنگی توسط سازمان‌های کاشف به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل می‌شود.

ج: تجهیزات دریافت از ماهواره و سایر کالا‌های ممنوعه توسط دستگاه‌های کاشف به نیابت به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود. این سازمان نسبت به امحاء علمی و فنی این کالا‌ها اقدام می‌نماید.

تبصره ۱: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مجاز به فروش ضایعات حاصل از امحاء این کالا‌ها خواهد بود. درآمد‌های حاصله صرف تکمیل و تقویت زیرساخت‌های فنی سازمان خواهد شد.

تبصره ۲: چنانچه درآمد‌های حاصل از فروش ضایعات کمتر از میزان هزینه‌های متعلقه آن باشد، ما به تفاوت از محل تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سنواتی سازمان پیش بینی خواهد شد.

ماده ۹: ارزش گذاری کالا‌های مسلتزم امحاء و ضایعات حاصل از آن براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت‌ می‌پذیرد.

ماده ۱۰، هزینه‌های مربوط به عملیات موضوع این آئین نامه از جمله: انتقال، بارگیری و تخلیه، نگهداری و امحاء حسب مورد در ردیف بودجه سالانه دستگاه‌های ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه پیش بینی خواهد شد.

ماده ۱۱: نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه به عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2