پارسینه: سازمان امور مالیاتی ابلاغیه ای مبنی بر تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰ برای صاحبان مشاغل تا پایان تیر امسال منتشر کرد.
۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲
۰

باستناد نامه شماره ۲۰۰/۷۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۱ تمدید شد.

لذا صاحبان مشاغل می توانند تا تاریخ مذکور با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد اقدام نمایند.

پیش از این آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ برای صاحبان مشاغل ۱۵ تیر امسال تعیین شده بود. 


 

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر تمدید شد

 

 

 

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2