تفاوت اصلی تارت با انواع کیک در آن است که نان تارت بدون پف عمل می‌آید حال آنکه در دسته کیک‌ها پف از موارد غیر قابل حذف است. در صورتی که در خمیر تارت شکر وجود داشته باشد برای شیرینی‌جات و در صورت عدم استفاده از شکر برای غذاها به کار برده می‌شود.
هر کشوری برای خود تارتی مخصوص دارد که بیشتر از همه مورد اسقبال عموم می باشد. انگلستان ، هلند ، اسپانیا ، ایران و … از جمله کشورهایی هستند که تارتهای خاص خود را دارند که هر کدام طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است.