تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود

پارسینه: در تحقیقات اولیه سرعت غیر مجاز لوکوموتیوران مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد برای عبور از این بلاک سرعت لوکوموتیوران غیر مجاز بوده و بعد از برخورد با بیل مکانیکی همین سرعت غیر مجاز بر شدت آن افزوده شده است.
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۳
۰
تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود

به گزارش پارسینه،صالحی، مدیرعامل راه آهن کشور گفت: در تحقیقات اولیه سرعت غیر مجاز لوکوموتیوران مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد برای عبور از این بلاک سرعت لوکوموتیوران غیر مجاز بوده و بعد از برخورد با بیل مکانیکی همین سرعت غیر مجاز بر شدت آن افزوده شده است.

از راننده بیل مکانیکی و لوکومتیوران تست هوشیاری گرفته شد که آزمایش لوکوموتیوران مشکلی نداشت، اما متاسفانه تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود.

ارسال نظر