گوناگون
گزارش پارسینه از پیشنهاد رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به دولت؛

سازوکار جدید برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی تعیین شد+جزئیات

پارسینه: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پیشنهادی رسمی به دولت، سازوکار جدید برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی را تعیین کرد.
۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۶
۰
سازوکار برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی تعیین شد+جزئیات

به گزارش خبرنگار پارسینه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، پیش نویس آیین نامه بند مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

این آئین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به استناد بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت ارائه شده است.

آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

متن کامل پیش نویس آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل است:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
۱-۱- شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفردة یا مشترکا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه که از این پس به اختصار «شرکت‌های مشمول» نامیده می‌شوند، تابع مقررات این آیین نامه هستند.

۲-۱ - مجمع: مجمع عمومی شورای عالی شرکت‌های مشمول
۳-۱ - هیئت مدیره/ هیئت عامل: هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های مشمول. شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیره» و «مدیر عامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.

۱- ۴ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۵-۱- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
۶-۱- گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مدیریت شرکت از صورت‌های مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت‌های مالی، دلایل زیاندهی با کاهش سود، اقدامات و راهبرد‌های هیئت مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبت‌های مالی و افزایش سود یا برون رفت از زیان با توجه به فرصت‌ها و تهدید‌ها است.

الف - الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجامع عمومی فوق العاده
 
ماده ۲- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که طبق اساسنامه در صلاحیت مجامع است، نظیر بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه پیشنهادی (مصوب / اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و مدیرعامل، بررسی و تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره ۱- رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که براساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه با مواعد مقرر در قوانین ذی ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند.

تبصره ۲- مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوتنامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.
 
ماده ۳- مجمع عمومی عادی باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مرداد ماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

تبصره - برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، حداکثر تا پانزدهم آبان همان سال خواهد بود.
 
ماده ۴ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال / ادغام / تجزیه شرکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
 
ماده ۵ - در شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این گونه سهام یا نمایندگان آن‌ها به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت‌ها حضور خواهند داشت.

ب - نحوه و ضوابط تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی
ب-۱ - بررسی و تصویب صورت‌های مالی:
 
ماده ۶- هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی گروه خود را براساس استاندارد‌های حسابداری و رعایت تمامی دستورالعمل‌های مربوط به صورت‌های مالی برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.

تبصره - هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌هایی که نمایندگی سهام دولت در مجمع آن‌ها به عهده اعضای هیئت وزیران نیست مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورت‌های مالی خود را برای رسیدگی به حسابرس و بازرس قانونی تسلیم نمایند.
 
ماده ۷- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت‌های مشمول این آیین نامه مکلفند پس از وصول صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نمایند

تبصره - هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت‌های مالی و اخذ گزارش حسابرس به نحوی عمل نمایند که مجمع عمومی عادی تصویب صورت‌های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۳) این آیین نامه برگزار شود.
 
ماده ۸ - هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری فعالیت‌های خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ این آیین نامه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

تبصره - هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند در جلسات رسیدگی به عملکرد سالانه، گزارش اقدامات خود را در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه‌های قبلی به مجمع ارائه نمایند.
 
ماده ۹ - رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت دو (۲) هفته پس از انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند.
 
ماده ۱۰ - مجامع مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.
 
ماده ۱۱ - جلسه مجمع با حضور اکثریت اعضای مجمع، اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی رسمیت یافته و باید یک نفر به عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورتجلسه انتخاب شود. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:

۱۰- ۱- ارائه گزارش رئیس هیئت مدیره با مدیر عامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چارچوب تعیین شده و پاسخگویی به سؤالات مطروحه
۲-۱۰- قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۳-۱۰- پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بند‌های حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی
۴-۱۰- تصمیم گیری یا وضع تکلیف اعضای مجمع برای هیئت مدیره / هیئت عامل
 
ماده ۱۲ - اعضای مجامع موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب / اصلاحی (موضوع جزء (۳ -۱) بند (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) را براساس برنامه‌های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
 
ماده ۱۳ - اعضای مجامع با توجه به قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلی و سایر سهامداران مکلفند نسبت به صدور تکالیف قابل اجرا و رافع مسئله شرکت در بازه زمانی مناسب اقدام و از صدور احکام فاقد ضمانت اجرایی اجتناب ورزند.
 
ماده ۱۴ - اعضای مجمع مکلفند پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بند‌های حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی اتخاذ تصمیم نمایند.
 
ماده ۱۵ - اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. مسئولیت هر گونه آثار مالی در صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.
 
ماده ۱۶ - شرکت‌های مشمول این آیین نامه مکلفند صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در سامانه جامع بودجه» مستقر در سازمان و «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی» مستقر در وزارت بارگذاری نمایند.
 
ماده ۱۷ - تصویب صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول این آیین نامه مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی هیئت مدیره هیئت عامل و مدیر عامل در ارتباط با عملکرد شرکت نخواهد بود.
 
ماده ۱۸ - هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های مشمول مکلف به اجرای ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی (مصوب سال ۱۳۶۶) و اصلاحات بعدی آن هستند.

ب -۲ - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی
 
ماده ۱۹ - هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند بودجه سالانه خود را از (عملکرد / اصلاحی / پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و براساس تعاریف مندرج در دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و در قالب فرم‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نمایند.

تبصره - در صورتی که شرکت‌های مشمول این آیین نامه تعاریف و اصول دستورالعمل مندرج در این ماده را رعایت نکرده باشند، سازمان نسبت به اصلاح ارقام سرفصل‌های مربوط اقدام خواهد کرد.
 
ماده ۲۰ - هیئت مدیره/ هیئت عامل مکلفند عملکرد سالانه بودجه خود را حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال براساس صورت‌های مالی مصوب و ارقام مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده است در سامانه جامع بودجه» درج نمایند.
 
ماده ۲۱ - هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند حداکثر تا پایان شهریور ماه نسبت به درج ارقام پیشنهادی بودجه خود به همراه مستندات مذکور در ماده ۲۳ این آیین نامه برای طرح در مجمع در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.
 
ماده ۲۲ - مجمع مکلف است نسبت به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره / هیئت عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هر سال اقدام نماید.
 
ماده ۲۳ - هیئت مدیره هیئت عامل موظفند به همراه ارسال بودجه پیشنهادی مدارک و مستندات زیر را با رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۲ این آیین نامه برای اعضای مجمع ارسال نمایند:

۱. ارائه آمار نیروی انسانی براساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)
۲. ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی
۳. ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان»
۴. ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی براساس مفاد جزء ۱۱ بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
۵. ارائه گزارش توجیهی از پیش بینی درآمدها، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت
۶. ارائه گزارش از وضعیت وام‌های دریافتی و باز پرداخت آن با تاکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور، تعهدات ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، و بازپرداخت وام ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱)
۷. ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سایر سرمایه گذاری‌ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید با توسعه و اجرای طرح‌های جدید

تبصره ۱- ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء ۳ بند (الف) تبصره ۲۰ و جزء ۲ ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ الزامی است.

تبصره ۲ - مسئولیت صحت و سقم گزارش‌های ارائه شده در مجمع و پاسخگویی به مراجع ذیربط بر عهده هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های مشمول این آیین نامه است.
 
ماده ۲۴ - در صورت عدم برگزاری مجمع و عدم ارائه بودجه پیشنهادی در موعد مقرر در این آیین نامه یا عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل منضم به آن، سازمان مجاز است راسا نسبت به تنظیم بودجه شرکت با اصلاح آن اقدام نماید.
 
ماده ۲۵ - هیئت مدیره / هیئت عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلفند ضمن رعایت کامل مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجیهی «ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نمایند.
 
در صورت تایید سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیئت مدیره / هیئت عامل مجاز است با رعایت مفاد بند (الف) این آیین نامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

پ - شرایط تفویض اختیار به رؤسای مجامع
 
ماده ۲۶ - با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشمول این آیین نامه به رئیس مجمع فقط با ملحوظ کردن موارد زیر قابل انجام است:
 
۱. اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی، فروش یا نقل
و انتقال دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انتخاب و عزل هیئت مدیره / هیئت عامل، تأسیس، انحلال / ادغام / تجزیه شرکت و حذف مطالبات لاوصول غیرقابل تفویض است.
 
۲. اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.
 
٣. اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع که با حضور نمایندگان سهام دولت تشکیل می‌شود، به نحو مشخص ذکر شود.
 
۴. در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دولت در مجمع با تفویض اختیار، رئیس مجمع مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.
 
۵. رئیس مجمع مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به اعضای مجمع به صورت کتبی ارسال نماید.
 
۶ . اعتبار اختیار مورد واگذاری برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال و تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع خواهد بود.

۷. اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع باشد. 

ت - امضای صورتجلسات مجامع
 
ماده ۲۷ - رؤسای مجامع مکلف به ارسال صورتجلسات تنظیم شده در مجمع ظرف مدت ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به اعضاء مجمع هستند. هر یک از اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده (۱۰) روز کاری نسبت به امضاء یا اظهار نظر در خصوص صورتجلسه اقدام نماینده

تبصره - اعضای مجمع مکلفند صورتجلسه مجمع را مطابق آنچه در مجمع تصمیم گیری شده امضا و از درج یا حذف مطالبی که در مجمع مطرح نشده در صورتجلسه خودداری نمایند.
 
ماده ۲۸ - هر یک از اعضای مجمع حق دارند در صورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهند که نظر و دلایل مخالف ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورتجلسه مجمع خواهد بود.
 
ماده ۲۹ - تمامی شرکت‌های مشمول این آیین نامه که سازمان و وزارت عضو مجمع آن‌ها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. اولویت امضای صورتجلسه صورت‌های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رئیس سازمان است. 

ث - سایر ماده
 
۳۰- با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقای شفافیت، بهبود بهره وری، افزایش پاسخگویی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیئت مدیره هیئت عامل شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد ساز و کار‌های نظام کنترل‌های داخلی، ارزیابی عملکرد، کنترل پروژه‌های طرح‌های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی اقدام و گزارش‌های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.

ماده ۳۱ - گزارش‌های مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع مستقیما، حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت مدیره هیئت عامل ارائه خواهند شد.
 
ماده ۳۲ - پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و مدیر عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط به انضمام خلاصه‌ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود.
 
ماده ۳۳ - پیشنهاد‌های مربوط به آیین نامه‌های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهاد‌های مربوط به آیین نامه‌های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوز‌های استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور قابل طرح در مجمع است.
 
در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه‌های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاه‌های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مو صوف در مجمع نخواهد بود. مجمع می‌تواند نسبت به طرح و بررسی موارد یاد شده اقدام و جمع بندی خود را برای طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.
 
ماده ۳۴ - بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی‌های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش‌های ادواری خود را به مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت با سازمان شود. همچنین نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیئت مدیره/هیئت عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسات مجمع اقدام و پس از بررسی و ارزیابی و اظهار نظر صریح نسبت به صحت و سقم اقدامات گزارش شده، نسخه‌ای از آن را برای اعضا ارسال نماید.
 
ماده ۳۵ - شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به ثبت تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند، حسن اجرای این حکم بر عهده رئیس هیئت مدیره / هیئت عامل خواهد بود. هرگونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.
 
ماده ۳۶ - مجامع عمومی شرکت‌های مشمول به تشخیص رئیس مجمع عمومی و با رعایت کلیة الزامات این آیین نامه و اساسنامه هر شرکت، به صورت مجازی و غیر حضوری نیز قابل برگزاری خواهد بود.
 
ماده ۳۷ - رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و وزرای تخصصی ذیربط در شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری مسئول حسن اجرای ثبت و به روز رسانی اطلاعات تمامی شرکت‌های زیر مجموعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت و پیگیری مؤثر آن هستند.
 
ماده ۳۸ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که براساس مفاد ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی در حکم شرکت دولتی محسوب شده است مکلف به رعایت مفاد این آیین نامه است، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است.
 
همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های «حسابرس مستقل و بازرس قانونی» طبق مفاد ماده ۱۸ اساسنامه آن بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های «هیئت مدیره هیئت عامل» بر عهده کمیته‌ای متشکل از رئیس، ذی حساب، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی و رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه آن سازمان» است.
 
رئیس سازمان موصوف مکلف است نسخه‌ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف مدت ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت و سازمان ارسال نماید.
 
ماده ۳۹ - رؤسای مجامع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را برعهده خواهند داشت.
 
ماده ۴۰ - این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی» (مصوب شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۶هیئت وزیران) نسخ می‌شود.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<