پارسینه: مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل بر حق حاکمیتی کشورهای عضو سازمان ملل در مدیریت و نظارت بر سلاح های متعارف خود تاکید کرد.
۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۵
۰

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در نخستین نشست محتوایی گروه کاری مهمات متعارف در چارچوب سازمان ملل متحد با حضور نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح  و نمایندگان کشورهای عضو مواضع و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع مزبور را تبیین کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به خطر حیاتی سلاح های کشتار جمعی تصریح کرد که در رابطه با سلاح ها  و مهمات متعارف، رویکرد جامعه بین المللی باید محتاطانه باشد.  زیرا موارد اخیر برای دفاع مشروع  کشورهای عضو طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل  مورد نیاز هستند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل  تاکید کرد که در امنیت و ایمنی سلاح ها و مهمات متعارف به این مساله باید توجه کرد.

 وی با تاکید بر لزوم رعایت محدوده اختیارات گروه کاری مهمات متعارف در چارچوب سازمان ملل متحد اعلام کرد که هرگونه نظارت و ارزیابی بر مدیریت سلاح ها و مهمات متعارف جزو حقوق حاکمیتی کشورهای عضو است و دربعد فنی اتخاذ یک رویکرد جامع در خصوص این مساله بسیار حائز اهمیت است.

تخت روانچی افزود: در این راستا همکاری های بین المللی باید مکمل و حامی اجرای ملی تعهدات مورد نظر از طریق ارائه کمک های مالی، فنی و انتقال تکنولوژی باشد. همچنین،  مقررات و قوانین ملی نباید مغایر با این همکاری ها باشد.

سفیر ایران در سازمان ملل  با رد هرگونه اقدام قهرآمیز یکجانبه  و نیز تاکید بر عدم ایجاد  سند نهایی گروه کاری باز با اسناد غیر جهان شمول،  از رویکرد اجماعی برای تصمیم گیری در خصوص این سند حمایت کرد.

گروه کاری مهمات متعارف در چارچوب سازمان ملل متحد بعد از  برگزاری سه  دور مذاکره  اصلی و چند نشست میان دوره ای،  گزارش نهایی خود را   در سال ۲۰۲۳ برای بررسی و تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2