روز جهانی زن در سال 1977 توسط ایرینا بوکوا مدیر کل یونسکو اعلام شد و علت این نامگذاری تظاهرات گسترده زنان در اروپا برای رعایت تساوی حقوق زن و مرد، کار و برابری بود. البته در آغاز قرن بیستم با حق رای زنان شرایط کاری و برابری حقوق بهبود یافت و تظاهرات نیز کاهش یافت.

سازمان ملل  19 مارس، آخرین یکشنبه ماه فوریه، 15 اوریل و 23 فوریه را برای این مناسبت انتخاب کرد و علت نامگذاری این روزها به شرح ذیل است:

در سال 1910 در کپنهاگ دانمارک شرکت‌کنندگان در دومین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها تصمیم گرفتند یک روز سال را روز جهانی زنان نامگذاری کنند که این طرح با رای 100 زن از 17 کشور تصویب شد. البته در این کنفرانس تاریخ دقیقی برای روز زن مشخص نشد.

در سال 1911 در برخی کشورهای اروپایی همچون اتریش، دانمارک، آلمان وسوئیس در 19 مارس با شرکت زنان و مردان به قانون حق رای زنان، حقوق کاری، آموزش‌های شغلی و تبعیض کاری اعتراض شد و این روز را روز زن  نامیدند .

در سال 1915 زنان از 12 کشور در 15 اوریل در هلند به منزله اعتراض علیه جنگ جهانی اول جمع شدند. البته در هشتم مارس همان سال نیز راهپیمایی دیگری علیه جنگ توسط زنان برگزار شد.

در سال 1917 زنان کارگر در 23 فوریه ( البته این تاریخ در تقویم ارمنستان هشتم مارس است) به خیابان‌ها آمدند و اعتصاب عمومی با نام "نان و صلح"  صورت گرفت.

در سال 1975 در ایالات متحده هشتم مارس روز جهانی زن نامیده شد.

در سال 1977  سازمان ملل در مجمعی، هشتم مارس را که با تاریخ‌ رویدادهای ملی و تاریخی زنان مرتبط بود روز جهانی زن نامید.