فال حافظ امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

پارسینه: امروز شانزدهم اسفند ماه مانند روال هر روز یکی از غزل های حافظ شیرازی را برایتان تعبیر و تفسیر می کنیم.
۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۵
۰
فال حافظ امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

برای گرفتن فال حافظ و تعبیر و تفسیر آن باید علم و سواد کافی داشت. به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم تا هر روز تعبیر یکی از غزل های حافظ شیرازی را برایتان بگذاریم. امروز شانزدهم اسفند ماه به غزل شماره ۱۶۴ حافظ می پردازیم.

غزل شماره ۱۶۴ حافظ حاصل مرحله‌ای است که شاعر به طرف کمال سیر می‌کند. غزل شماره ۱۶۴ حافظ با شور و شوق و طنز و اندرز در متن فلسفه خیامی دست به دست هم داده و بصورت غزلی با ابیات مستقل و مضامین متنوع در آمده است. آغاز غزل درباره فصل بهار و وقتی است که باد صبا وزیدن آغاز کرده و به مدد آن پیران همه جوان می‌شوند. در این زمان گل ارغوان همچون جام عقیق است. فصل نرگس تمام شده، شقایق به دشت می‌آید.

 

متن غزل شماره ۱۶۴ حافظ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

تعبیر غزل شماره ۱۶۴ حافظ در فال شما :

تحولات زیبایی در زندگی رخ خواهد داد که باعث حیرت همگان شده و روح تازه ای به شما می بخشد. سلامتی از بهترین نعمت های خداوند است که خدا را شکر به شما و خانواده تان داده شده، قدر سلامتی خود را بدانید و شکرگزار خداوند باشید.

از ایام ماه های شعبان و رمضان غافل نشوید و برای رسیدن به مقصود از خداوند یاری بخواهید. ایام خوشی شما فرا رسیده و روحیه و احوال خوبی دارید. از شکست هایی که در گذشته داشتید درس عبرت بگیرید.

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۱۶۴ حافظ

بیت اول

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

نفس باد سحرگاهان، خوشبو همچون مشک خواهد شد یعنی با وزیدن باد صبا عطر مشک در فضا پُر می‌شود. دنیای پیر و فرسوده نیز یک بار دیگر جوان می‌شود.

✦✦✦✦

 
بیت دوم

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

درخت ارغوان یک جام از جنس عقیق سرخ به گل یاسمن خواهد بخشید. چشم گل نرگس نیز به شقایق خواهد نگریست. نرگس گل زمستانی و شقایق گل بهاری است. منظور حافظ از «نگران» به دو معنی یکی نگریستن و دیگری اضطراب و ناراحتیست. نرگس با تماشای شقایق نگران بوده از اینکه عمرش رو به پایان است.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

بلبل به واسطه ظلمی و جور که از غم دوری و فراق گل در فصل زمستان کشید؛ اکنون که بهار شده و محبوبش آمده است، تا خیمه گل نعره‌زن و آوازخوان پرواز خواهد کرد.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

اگر از مسجد به میخانه رفتم به من ایراد مگیر، زیرا که مجلس پند و نصیحت طولانی است و اگر اینجا بنشینم، فرصت عیش و خوشی از دست خواهد رفت.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم‌
 

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد‌

ای دل، اگر خوشی و باده‌نوشی امروز را به فردا موکول کنی، چه کسی تو را ضمانت می‌کند که سرمایه حیات تا فردا برقرار بماند و تا فردا زنده باشی؟ پس همین امروز خوشی کن.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

پیمانه شراب را در ماه شعبان از دست پایین مگذار یعنی همواره شراب بنوش، زیرا که خورشید قدح تا شب عید فطر از نظر پنهان خواهد شد. یعنی، چون در ماه رمضان نمی‌توانی شراب بنوشی پس در ماه شعبان تا می‌توانی بنوش.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

گل بسیار عزیز است، همصحبتی با او و حضورش در میان جمع را غنیمت بدانید، زیرا که از این راه به باغ آمده و از همین راه بیرون خواهد رفت. یعنی مدت ماندن در باغ و درنگش کوتاه است.

 

✦✦✦✦

 

بیت هشتم

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد‌

ای آوازخوان و رامشگر، مجلسی که اکنون در آن نشستیم، محفل الفت و دوستی است پس شعر عاشقانه و آواز شاد بخوان. چقدر می‌گویی که اوضاع روزگار چنین شده و در آینده چنان خواهد شد.

 

✦✦✦✦

 

بیت نهم

حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد‌

ای محبوب، حافظ به خاطر وجود تو به جهان هستی آمده است، پس برای خداحافظی کردن با او، پا پیش بگذار که به زودی به سوی آن جهان روانه خواهد شد/اندیشه معاصر

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<