گوناگون

فال ابجد امروز ۱۱ اسفند ماه

پارسینه: فال ابجد امروز ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ را در ادامه خوانید.
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
۰
فال ابجد امروز ۱۱ اسفند ماه
فال ابجد یکی از فال‌های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می‌شود. در فال ابجد مشاهده می‌کنید که ۴ حرف الف، ب، ج، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می‌شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می‌دهند. فال ابجد امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ خود را در ادامه ملاحظه کنید.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین فروردین

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ب آ
 
طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله‌ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین اردیبهشت

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د آ ج

طالع نیکی داری. کارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میکنی. اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد. اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی. دوستی داری که در پی راحتی توست. با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین خرداد

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: آ آ آ‌
 
به زودی گره کارت باز میشود و به هر خواسته‌ای که داری میرسی. ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آن‌ها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امانی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوید. اگر آرزو و یا نیتی داری به آن میرسی. در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد. رازت را به هر کس نگو. خوددار باش و از بدی‌ها پرهیز کن. آنچه را که انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین تیر

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ب ب
 
نیت خوبی کردی. قصد انجام هر کاری را داری، در آن به توفیق می‌رسی. به زودی از رنج و غم رهایی می‌یابی. عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین مرداد

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ب د
 
طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان. سعی کن به کسی خیانت نکنی، چون صدمه‌ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری، از آن منصرف شو، زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد؛ و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشا الله.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین شهریور

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ب د ج
 
به زودی مشکل ات برطرف میشود، اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی. چیزی را از دست داده‌ای که به زودی به دست می‌آوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع تو تمام می‌شود. اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به آن اقدام کنید. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می‌شود و کارت بالا می‌گیرد.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین مهر

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ج آ ب
 
قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی. بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر، سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه‌ی امور برخوردار شوی.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین آبان

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ج آ ب
 
قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی. بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر، سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه‌ی امور برخوردار شوی.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین آذر

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: د ب آ
 
طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله‌ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین دی

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ب ج ج
 
از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین بهمن

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ج د آ
 
به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی. دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند. چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا میشود و از جایی که انتظار نداری سود و نفعی به تو میرسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی. در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی عزیز میشوی.
 

فال ابجد ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برای متولدین اسفند

فال ابجد امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

 
متن فال:
 
حروف ابجد فال شما: ج آ ب
 
قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی. بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر، سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه‌ی امور برخوردار شوی.
منبع: پارسینه
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<