رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد
پارسینه: رئیس سازمان بهزیستی کشور درخصوص اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اعلام کرد که دستگاهها تا روز دوشنبه گزارش عملکرد خود را با کیفیت لازم اعلام کنند.
۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۹
۰

علی محمد قادری در جلسه کارگروه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه امید است بتوانیم در جلسه بعدی که در خدمت معاون اول رییس جمهوری هستیم گزارش دستگاهها را ارایه دهیم، گفت: زیرا ما امانت دار هستیم و صرفا تکلیف قانونی خود را به عنوان کمیته پیگیری قانون باید انجام دهیم، آنچه که هست را درخواست کردیم در جلسات متعدد که به ما بگویند. اگر کاری هم انجام شده به ما گزارش دهند. خیلی از دستگاهها گزارش نمی دادند.

وی به دستگاهها اعلام کرد که تا روز دوشنبه گزارش خود را با کیفیت لازم به دبیرخانه اعلام کنند.

وی با اشاره به 34 ماده قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: ماده پنج موضوع دسترسی‌ها و مناسب سازی ها را اعلام می‌کند که در کمیته پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ماده 6 قانون افزود: در خصوص ماده 6 نیز حتما این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد که خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی پیگیری شود.

قادری با اشاره به امور ورزشی، فرهنگی و هنری و آموزشی نیز بیان کرد: این موضوع باید مشخص شود که ما از کدام روش می‌توانیم افراد دارای معلولیت را از آموزش عالی رایگان و امورات ورزشی و فرهنگی بهره مند کنیم؟ میزان بهره مندی آنها باید رصد شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به تکلیف صدا و سیما گفت: در هفته 5 ساعت مکلف هستند که به صورت رایگان برنامه های خاص حوزه توانبخشی افراد دارای معلولیت را پخش کنند.

وی با اشاره به اینکه مواد دیگر نشان می‌دهد که این قانون، قانونی بسیار با اهمیت است، گفت: اما خارج از این چارچوب اداری از دستگاهها درخواست دارم که برای دل خود و برای وظیفه انسانی خودمان مشخصا بگوییم که چه کاری برای افراد دارای معلولیت می‌خواهیم انجام دهیم؟ مگر ما چند سال با حوزه معلولیت و سالمندی فاصله داریم؟.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2