پارسینه: امروز پنجم بهمن ماه مانند روال هر روز یکی از غزل های حافظ شیرازی را برایتان تعبیر و تفسیر می کنیم.
۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۱
۰

برای گرفتن فال حافظ و تعبیر و تفسیر آن باید علم و سواد کافی داشت. به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم تا هر روز تعبیر یکی از غزل های حافظ شیرازی را برایتان بگذاریم. امروز یکم بهمن ماه به غزل شماره ۱۲۳ حافظ می پردازیم. غزل شماره ۱۲۳ حافظ در رابطه با مطربی است که منظور همان عاشق است. مطرب عاشق از سوز عشق خود به نغمه‌سرایی می‌پردازد و نغمه‌اش به دل راه دارد. حافظ به شیوه دعایی می‌گوید جهان هرگز از ناله عاشقان خالی مبادا چراکه حال و هوای ناله آنها آهنگی خوش و شادی‌بخش دارد. در ادامه از محبوب می‌خواهد که حالش را بپرسد و به او التفات کند.

 

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

 

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

 

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

 

محترم دار دلم کاین مگس قندپرست

تا هواخواه تو شد فر همایی دارد

 

از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

پادشاهی که به همسایه گدایی دارد

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

شادی روی کسی خور که صفایی دارد

خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند

و از زبان تو تمنای دعایی دارد

معنی و تفسیر فال حافظ امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

معنی فال حافظ

۱- رامشگر و نوازنده ی عشق چه آهنگ و نوای خوشی دارد. هر نغمه ای که می نوازد، بسیار بجا و شایسته است.

٢- گیتی از ناله عاشقان خالی مباد زیرا که آهنگی خوش و آرزویی دل انگیز دارد.

۳- اگر چه شیخ شراب نوش ما زر و زوری ندارد اما خدایی خوب دارد که به او می بخشد و خطا و گناهش را می پوشاند.

۴- دل مرا گرامی بدار زیرا چون مگسی قند لبانت را می ستاید و از زمانی که عاشق شده، شکوه و بخت هما را بدست آورده است.

۵- پادشاهی که در همسایگی خود گدایی دارد. اگر از حال و احوال او بپرسد، از عدل و انصاف دور نخواهد بود.

۶- اشک خونین خود را به طبیبان نشان دادم و آنها گفتند این درد، درد عشق است و دوایی جانگداز (صبر) دارد.

۷- از کرشمه چشم خود، ستمگری را میاموز زیرا در مذهب و آئین عشق، هر کار نیکی، ثوابی دارد و هر عملی، مزد و پاداشی.

۸- آن زیباروی ترسازاده باده نوش چه کلام نغزی گفت که شراب را به شادی آن یاری بنوش که صفای درونی دارد.

۹- پادشاها، اینک که حافظ که در کنار آستان تو نشسته، فاتحه خوانده است و از تو، خواستار دعاست.

 

تفسیر اول فال حافظ

تنها ثروت تو در زندگی عشق و ایمان است و دستت از پول و مال دنیا تھی است با این همه موفقیت با توست و خدا تو را در هر حال یاری خواهد کرد و اجر کارهای نیک تو را به بهترین نحو خواهد داد به شرط آن که تو نیز او را فراموش مکنی. هر نیتی که در دل داری با توکل به خدا عملی کن که موفق خواهی شد.

 

تفسیر دوم فال حافظ

عشق به خداوند و توکل و ایمان به او کافیست تا از قعر به اوج مکنت و شوکت برسید.

زندگی بدون عشق هیچ لطفی ندارد، با خانواده و همسر خود با محبت و مهربانی رفتار کنید. اگر در شرف ازدواج هستید، ازدواج موفقی داشته و خوشبخت خواهید شد. خداوند را به پاس این همه لطف و کرامت شکرگزاری کنید.

مدتی است باعث رنجش کسی شده اید و دلش را شکسته اید، هرچه زودتر از او دلجویی کنید. مشکل به زودی حل خواهد شد.

تفسیر سوم فال حافظ

بزرگترین ثروت زندگی که همیشه باقی می‌ماند، عشق و ایمان است که در تمام اعصار و قرون جهان از آواز خوش آن انباشته بوده است وگرنه مال دنیا و ظواهر زندگی که به راحتی از دست می‌روند. در زندگی و رابطه‌های عاطفی خود، عشق و محبت را فراموش مکن. اگر باعث دلخوری کسی شده‌ای، از او دلجویی کن. در فرآیند ازدواج موفق خواهی شد و با کسی که به او عشق می‌ورزی زندگی پر از شور، شوق و محبت را آغاز خواهی کرد پس بخاطر این همه خوبی شاکر خدای منان باش. با توکل به خدا هر نیتی را که داری عملی کن.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2