پارسینه: محمدحسن شیخ الاسلامی گفت: در معنای نوین، همسایه می تواند از نظر جغرافیایی هم مرز نباشد.
۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸
۰

معاون وزیر امور خارجه گفت: سیاست همسایگی باید از ستون های اصلی سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال باشد.

محمدحسن شیخ الاسلامی که در همایش ملی ایران و همسایگان سخن می گفت اضافه کرد: سیاست همسایگی اراده و برنامه ریزی برای استفاده از فرصت‌های جغرافیای همسایگی است. سیاست همسایگی موفق می تواند نگرانی های امنیتی ایران و همسایگان را به صورت متقابل رفع کند.

به گفته معاون وزیر خارجه در سیاست همسایگی، هزینه های مقابله با نظام سلطه با تقویت گشایش متقابل و همبستگی کاهش می یاید. توسعه تجارت و زیرساخت ها در سیاست همسایگی، زمینه را برای رفع محدودیت های ژئوپلیتیک و مزاحمت ها فراهم می کند.

شیخ الاسلامی تاکید کرد سیاست همسایگی باید از ستون های اصلی سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال و هوشمند باشد. در معنایی نوین، همسایه می تواند از نظر جغرافیایی هم مرز نباشد، در نتیجه هند و تاجیکستان و... می توانند همسایه ما باشند.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2