پارسینه: مجید قناد با تلویزیون پارسینه گفتگویی صمیمی داشت که مشاهده خواهید کرد.
۰۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۱
۰
 
 

لوبیا فردا زود بیاد


عمو قناد در شبکه آموزش

ارسال نظر