پایان جدی یک شوخی با راننده تاکسی + فیلم
پارسینه: افرادی که قصد داشتند با فیلم گرفتن از یک راننده تاکسی سر به سر او بگذارند، تحویل مقامات قضایی شدند.
۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۲
۰

 چند نفر قصد داشتند با یک راننده تاکسی شوخی کنند و از این ماجرا فیلم بگیرند. یکی از آنها هنگامی که راننده تاکسی در حال کمک بود تا بارها را در صندوق عقب ماشین قرار دهند، سوار خودرو شد و از محل گریخت. پلیس این دوربین مخفی را جالب ندانست و این چند نفر را برای محاکمه تحویل مقامات قضایی داد.

 

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2