جدول مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه ۳ آذر
پارسینه: جدول مدرسه تلویزیونی ایران، سوم آذر اعلام شد.
۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۰
۰
جدول مدرسه تلویزیونی ایران امروز چهارشنبه ۳ آذر به این شرح است: 
 
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
 
ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۳۰
تاسیسات مکانیکی ساختمان - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای 
 
ساعت ۸:۳۰ تا ۹
الکترونیک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای 
 
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
تربیت بدنی- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای 
 
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
تربیت بدنی- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای 
 
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
صنایع چوب - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای 
 
 
۶ پایه ابتدایی:
 
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه اول 
 
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم 
 
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم 
 
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم 
 
ساعت ۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم 
 
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 
 
 متوسطه اول:
 
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
ریاضی پایه هفتم 
 
ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰
ریاضی پایه هشتم 
 
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶
ریاضی پایه نهم 
 
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
عربی پایه نهم
 
متوسطه دوم:
 
 ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
 فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 
 ساعت۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
 زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
 فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 
 
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
 
شبکه قرآن:
 
ساعت ۸ 
علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم و معارف اسلامی
 
ساعت ۸:۳۰
درس احکام ۱رشته علوم و معارف اسلامی
 
ساعت ۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم دبستان
 
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان
 
ساعت ۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول 
 
ساعت ۱۵:۳۰
دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم 
 
 شبکه امید:
دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی
 
ساعت ۱۰:۳۰
درس:عربی، زبان و قران (۳)
پایه:۱۲
رشته:علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 
ساعت ۱۱:۰۰
درس:کارگاه سبک زندگی و تولید
پایه:مشترک همه رشته‌ها
رشته: مشترک همه رشته‌ها
 
 
دروس فنی حرفه‌ای: 
ساعت ۱۲:۰۰
درس:حسابداری وجوه نقد
پایه:دهم
رشته:حسابداری
 
ساعت ۱۲:۳۰
درس:صنایع چوب
پایه: یازدهم دوازدهم
رشته:صنایع چوب، معماری ساختمان، طراحی صنعتی
 
ساعت ۱۳:۰۰
درس: آمارو احتمال
 
ساعت ۱۳:۳۰
درس: زیست ۳
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2