جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۳۰ آبان
پارسینه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۳۰ آبان از شبکه‌های آموزش، قرآن و امید اعلام شد.
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۶
۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۳۰ آبان از شبکه‌های آموزش، قرآن و امید اعلام شد.


شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ۸:۳۰ رشته ساختمان - پایه۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ رشته الزامات محیط کار - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ امور دامی - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ خیاطی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش
ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ معرق روی چوب - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر


پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان


پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی پایه نهم
ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ هنر پایه هشتم

متوسطه دوم:


ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰ زیست شناسی دو- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰ فیزیک دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:


ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱ درس آموزش قران پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰ درس هدیه‌های اسمانی پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵ درس عربی، زبان قران۳رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰ درس پیام‌های آسمان (پایه هفتم)

شبکه امید

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک‌زندگی


پایه دوازدهم، مشترک همه رشته

ساعت ۱۱:۰۰ درس انسان و محیط زیست

پایه یازدهم، مشترک همه رشته‌ها

دروس فنی حرفه‌ای شبکه امید

ساعت ۱۲:۰۰ درس دانش فنی پایه تربیت کودک

پایه یازدهم و دوازده، رشته تربیت کودک

ساعت ۱۲:۳۰ درس فیزیک

پایه دهم و یازدهم، مشترک همه رشته‌ها
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2