مناظره پزشک با یکی از مخالفان واکسیناسیون+ فیلم
پارسینه: فیلم مناظره پزشک با یکی از مخالفان واکسیناسیون را در زیر ببینید.
۰۹ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
۰

فیلم مناظره پزشک با یکی از مخالفان واکسیناسیون را در زیر ببینید.