تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار
پارسینه: تصاویری کمتردیده شده از آلبوم‌خانه میراث جهانی کاخ گلستان در وبسایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به صورت نمایشگاه مجازی به نمایش درآمده است. تعدادی از این تصاویر را در ادمه مشاهده می‌کنید.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۴:۱۵
۰

به مناسبت هفته کودک، تصاویر کمتر دیده‌شده از کودکان عصر قاجار به نمایش درآمده است. عکس‌های به‌جامانده از زمانه‌ای که دوربین عکاسی هنوز پدیده‌ای نو به حساب می‌آمد، گنجینه مهمی هستند برای شناخت فرهنگ آن دوره. نخستین ابزار عکاسی به روش داگرئوتیپ، از کشورهای روسیه و انگلیس به دربار محمدشاه قاجار وارد شد، اما دوره ناصرالدین‌شاه را می‌توان دوره شکوفایی عکاسی در عصر قاجار در ایران به حساب آورد. متاسفانه در سایت وزارت میراث تاریخ دقیق عکس‌ها و یا نام عکاس قید نشده است. عکس‌هایی که در ادامه می‌بینید، از آلبوم‌خانه کاخ گلستان انتخاب شده و تصاویر بیشتر در منبع اصلی قابل مشاهده است. 

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

 

 

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

 

 

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

ببینید | تصاویری کمتردیده‌شده از کودکان در دوره قاجار | لباس‌های بزرگسالانه بر تن کودکان خردسال

 

منبع: سایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2