پارسینه: محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاران در گفتگو با مجید بهره مند و تلویزیون پارسینه از آخرین وضعیت پرستاران و مهاجرت آنها سخت گفت.
۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴
۰
ارسال نظر