خانه "معجزه آسا" + فیلم
پارسینه: سالم ماندن این خانه علیرغم سیل گدازه‌های آتشفشانی در جزیره لاپالمای اسپانیا، باعث شهرت آن و لقب «خانه معجزه‌آسا» شده است.
۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۲
۰