گفتگوی پارسینه با دکتر مهری مهراد درباره همایش بین المللی پزشکی
در هتل اسپیناس برگزار شد؛
پارسینه: دکتر مهری مهراد، اورولوژیست مطرح کشور درخصوص همایش بین المللی پزشکی در تهران به پارسینه توضیحاتی ارائه داد.
۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
۰
منبع: پارسینه