عواقب حمله به ایران برای اسرائیل+ فیلم
پارسینه: کارشناس صهیونیست: حمله به ایران یعنی باید حداقل برای چندین ماه‌ در پناهگاه‌ زندگی کنیم.
۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۱
۰