مهم‌ترین دلایل طلاق در کشور چیست؟

پارسینه: رئیس دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها سازمان بهزیستی گفت: عدم مسؤلیت پذیری و بی توجهی در صدر عوامل طلاق در کشور قرار دارند.
۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۷
۰
مهم‌ترین دلایل طلاق در کشور چیست؟
فاطمه رضوان مدنی، رئیس دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها سازمان بهزیستی درباره مهم‌ترین علل طلاق گفت: مهم‌ترین علل طلاق از سه سال پیش تا الان، عدم مسؤلیت پذیری، بی توجهی و کمبود مهارت‌های سازگارانه بوده است.

رئیس دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها سازمان بهزیستی بیان کرد: در سال ۱۳۹۷:۱ -عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۶۰ درصد در رتبه اول، ۲ –بی‌توجهی با ۲.۷۹ درصد در رتبه دوم و کمبود مهارته‌ای سازگارانه با ۲.۶۳ درصد در رتبه سوم هستند.

رضوان مدنی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸:۱ -عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۵۵ درصد در رتبه اول، ۲ –بی‌توجهی با ۳.۱۳ درصد در رتبه دوم و کمبود مهارت‌های سازگارانه با ۲.۹۵ درصد در رتبه سوم هستند.

او افزود: در سال ۱۳۹۹:۱ -کمبود مهارت‌های سازگارانه با ۳.۵۸ درصد در رتبه اول، ۲ -عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۵۴ درصد در رتبه دوم و بی‌توجهی با ۲.۹۹ درصد در رتبه سوم است.

رئیس دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها سازمان بهزیستی اظهار کرد:در سال ۱۴۰۰:۱-عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۷۳ درصد در رتبه اول، ۲-بی‌توجهی ۳.۰۱ درصد در رتبه دوم و بی‌احترامی با ۲.۸۸ درصد در رتبه سوم هستند.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2