وزنه‌ برداری با کوتاهی قد ارتباط دارد؟
پارسینه: یک مربی وزنه برداری با رد ارتباط علمی بین کوتاهی قد و وزنه‌برداری عوامل محیطی و ژنتیکی را سبب کوتاهی یا بلندی قد دانست.
۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
۰

به موازات تمرین‌های وزنه برداری که بدن افراد را ورزیده می‌کند، مسئله کوتاه قد شدن آن‌ها یکی از مشکلاتی است که بسیاری از افراد نسبت به آن نگرانی‌هایی دارند.

پایگاه «ساینس اینفو» به نقل از «ترانگ لو» (مربی وزنه برداری) نقل می‌کند کوتاه شدن قد بخاطر وزنه برداری، بیشترین جمله‌ای است که به هنگام صحبت از تمرین‌های وزنه برداری شنیده می‌شود. این مسئله نشانه خرد سلیمی است که قابل درک است؛ چرا که قرار دادن وزنه‌ای سنگین بر روی شانه‌ها می‌تواند از رشد استخوان‌ها جلوگیری کرده و ستون فقرات را به خطر بیندازد.

این مربی وزنه برداری می‌گوید: تا آنجا که من می‌دانم، تحقیقات علمی زیادی انجام شده است و هیچ نتیجه گیری علمی که از این فرضیه حمایت کند، وجود ندارد؛ بلکه به طور کامل برعکس، من می‌خواهم به سه مطالعه‌ای که در این زمینه وجود دارد، اشاره کنم:

۱- تحقیقات در خصوص تراکم معدنی استخوان (BMD) و محتوای معدنی استخوان (BMC) یا توده استخوانی که از سوی دپارتمان حرکت شناسی دانشگاه مک مستر کانادا صورت گرفته است.

در این تحقیق، یک گروه از دختران جوان به مدت ۲۶ هفته، تمرین‌های مقاومتی (تمرین با وزنه) را شامل اسکوات به انجام رساندند. نتایج حاصل از اندازه گیری‌ها شامل دو نکته قابل توجه بود. نخست آنکه تمرین‌های مقاومتی هیچ عوارض جانبی را بر روی ستون فقرات، محتوای معدنی استخوان (BMC) و یا تراکم معدن استخوان (BMD) ایجاد نکرد.

دوم آنکه تمامی شاخص‌ها در جهت مثبت افزایش یافته بودند. این بدان معناست که فرایند اسکوات نه تنها قدرت را افزایش می‌دهد، بلکه قدرت استخوان را هم افزایش می‌دهد و خطر آسیب‌های آتی را به حداقل می‌رساند.

۲- تحقیق در خصوص نیروی (ناشی از دمبل) بر ستون فقرات که از سوی بخش جراحی «موسسه ملی سلامت» آمریکا به انجام رسیده است.

در این تحقیق فرض بر این گرفته شد: نیروی زیادی که بر ستون فقرات وارد می‌شود، می‌تواند خطرناک باشد و به شکستگی منجر شود. برای تأیید این مسأله، دانشمندان آزمایشاتی را بر فردی که رکورد جهانی اسکوات با وزنه‌ای بیش از ۴۹۶ کیلو داشت، به انجام رساندند.

در این تحقیق، هیچ تأثیری که بر بدن فرد داشته باشد؛ از جمله سطح تستوسترون مشاهده نشد. این در حالی بود که نیرویی که بر ستون فقرات فرد وارد می‌شد، دو برابر نیرویی بود که در فرضیه اصلی در نظر گرفته شده بود. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که تمرین اسکوات هیچ اثر منفی بر استخوان و سلامت ندارد.

۳- تحقیقی که در خصوص تأثیر تمرینات با وزنه بر روی تراکم استخوانی مردان جوان از سوی گروه اپیدمیولوژی موسسه ملی طول عمر ژاپن به انجام رسیده است.

این تحقیق که بر روی ۱۰ مرد وزنه بردار به انجام رسید، همان نتایج دو آزمایش قبلی را نشان می‌دهد؛ بدان معنا که تأثیر مثبت تمرین با وزنه بر روی استحکام و قدرت استخوان‌ها و نه تنها ستون فقرات، بلکه بر روی تمامی بدن وجود دارد.

این مربی وزنه برداری گفت: این مطلب که وزنه برداری ما را کوتاه قد می‌کند، مطلبی کاملا بی اساس است؛ هرچند باید تأکید شود که تنها در صورتی که به شکل درست ورزش کنید، می‌توان انتظار تأثیری مثبت را داشت و تمرین‌های غلط قطعا آسیب زا خواهند بود.

بر اساس پژوهش‌ها، قد هر فرد ۶۰ الی ۸۰ درصد به ژنتیک فرد بستگی دارد و تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد عوامل خارجی مانند محیط و تغذیه در آن موثر هستند.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2