بهترین واکسن کرونا در ایران کدام است؟ + جدول جزئیات
پارسینه: میزان اثربخشی همه واکسن‌های موجود کرونا در ایران شامل سینوفارم، آسترازنکا، اسپوتنیک و بهارات در مطلب زیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات بالینی درباره میزان اثربخشی واکسن ایرانی برکت هنوز منتشر نشده است.
۰۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
۰

بهترین واکسن کرونا در ایران کدام است؟ + جدول جزئیاتبه گزارش ایمنا، میزان اثر بخشی واکسن‌های کرونا موجود در ایران نسبت به بستری و ابتلاء همچنین مدت زمان ایجاد ایمنی در مطلب زیر بررسی شده است:

اثر بخشی واکسن آسترازنکا نسبت به ابتلاء ۶۳ درصد و نسبت به بستری ۷۶ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ واکسن آسترازنکا به سه ماه فاصله بین تزریق دو دوز نیاز دارد.
اثر بخشی واکسن سینوفارم نسبت به ابتلاء ۷۹ درصد و نسبت به بستری ۷۹ درصد خواهد بود؛ واکسن سینوفارم به شش هفته فاصله بین تزریق دو دوز نیاز دارد.
اثر بخشی واکسن بهارات نسبت به ابتلاء ۷۸ درصد و نسبت به بستری ۷۸ درصد خواهد بود؛ واکسن بهارات به چهار هفته فاصله بین تزریق دو دوز نیاز دارد.
اثر بخشی واکسن اسپوتینک‌وی نسبت به ابتلاء ۹۲ درصد و نسبت به بستری ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ واکسن اسپوتینک‌وی به چهار هفته فاصله بین تزریق دو دوز نیاز دارد.

نتایج مطالعات بالینی درباره میزان اثربخشی واکسن ایرانی برکت هنوز منتشر نشده است.
بهترین واکسن کرونا در ایران کدام است؟ + جدول جزئیات
 
 
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2