معما‌هایی برای افرادی که دارای چشم‌های تیزبین هستند + جواب
پارسینه: در معما‌های زیر تفاوت‌ها را پیدا کنید، جواب معما‌ها هم در انتهای مطلب آمده است.
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
۰

 این تصاویر سیاه رنگ به شما کمک می‌کنند متوجه شوید تا چه حد به جزئیات توجه دارید. چیزی که می‌تواند به شما در پیدا کردن تصویر متفاوت کمک کند این است که ابتدا تصویر را آنالیز کنید و به جزئیات آن واقف شوید.

وقتی این کار را انجام دهید، پیدا کردن تصویر مورد نظر برایتان ساده‌تر می‌شود. جواب معما‌ در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۲

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۳

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۴

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۵

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۶

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۷

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۸

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۹

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۱۰

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معمای شماره ۱۱

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۲

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۳

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۴

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۵

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۶

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۷

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۸

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۹

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۱۰

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

جواب معمای شماره ۱۱

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

 

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2