پارسینه: محمد روشنی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با تلویزین پارسینه از اقدامات این سازمان سخن گفت.
۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴
۱
 
مجری: مجید بهره مند
تهیه و تدوین: مجید سلطانی
نظرات
جواد احمری
من یک راننده تاکسی هستم به راننده تاکسی خیلی ظلم می کند من خودم مستجر هستم دارای سه فرزند نمی توانم خرج تاکسی را بدم یا خرج خانه ام
ارسال نظر