محل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکس
پارسینه: واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده با دو کشته و ۲۱ زخمی خبر تلخی بود که عصر دوم تیرماه ۱۴۰۰ موجی از اندوه را بین اصحاب رسانه ایجاد کرد؛ این آخرین سفر "ریحانه یاسینی" خبرنگار ایرنا و "مهشاد کریمی" خبرنگار ایسنا بود.
۰۳ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۱
۱

محل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکسمحل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکسمحل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکسمحل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکسمحل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکسمحل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکسمحل کار ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایسنا و ایرنا+عکس

نظرات
شیرین صفوی
آخرین گزارش : دنیا واستاد تا ما دو فرشته پیاده بشیم ، آخه فرشته ها بال دارند و قدرت پرواز، دلتنگ ما هستید به آسمان نگاه کنید ما میهمان پرواز کنندگان دیگریم ! آخر آنها هم پیاده شدند تا میزبانمان باشند ! گزارشگران : ریحانه و مهشاد از واحد خبرگزاری شاهدان آسمان ......... .... ( روحشان شاد و یادشان ابدی و نامشان جاودان)
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2