چند معمای ریاضی که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند + تصاویر
پارسینه: در گزارش زیرچند معمای ریاضی برای شما آماده کرده ایم که هم دقت و قدرت استدلال تان را می‌سنجند و هم ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند.
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰
۰

معما انواع مختلفی دارد و یکی از جذاب‌ترین آن‌ها معما‌های ریاضی است. ما هم چند معمای ریاضی برای شما آماده کرده ایم که هم دقت و قدرت استدلال تان را می‌سنجند و هم ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند.

یک راهنمایی هم قبل از شروع معما‌ها برایتان داریم. همه‌ی تصاویر را به دقت تحلیل کنید، چون همه چیز آنطوری نیست که به نظر می‌رسد. هر جزئیاتی، فارغ از میزان کوچک بودنش، می‌تواند بسیار مهم باشد و شما را به جواب صحیح برساند.

جواب معما‌ها هم در انتها آمده است.

معمای شماره ۱

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۲

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۳

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۴

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۵

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۶

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۷

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۸

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۹

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۱۰

عدد بعدی چیست؟

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۱۱

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۱۲

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۱۳

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۱۴

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

معمای شماره ۱۵

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند


بیشتر بخوانید

  • ۱۰ معما که نشان می‌دهد ذهن ما نقص دارد! + جواب

جواب معمای شماره ۱

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۲

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۳

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۴

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۵

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۶

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۷

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند 

جواب معمای شماره ۸

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند 

جواب معمای شماره ۹

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۰

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۱

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۲

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۳

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۴

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۵

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت‌ها سرگرم تان می‌کنند

 


منبع: روزیاتو

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2