برنامه و نتایج لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ +جدول
پارسینه: تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ در ۱۵ هفته به مصاف ۱۵ رقیب خود می‌رود.
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۶:۴۸
۱
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ بعد از وقفه به خاطر همه گیری ویروس کرونا از روز جمعه ۷ خرداد به صورت متمرکز در ایتالیا برگزار می‌شود. پس از ۱۵ هفته چهار تیم برتر راهی نیمه نهایی می‌شوند و فینالیست‌ها و تیم‌های حاضر در رده بندی معرفی می‌شوند. دیدار فینال نیز یکشنبه ۶ تیر برگزار می‌شود.
 

تیم‌های حاضر در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱:

 
ایران، برزیل، فرانسه، بلغارستان، ایتالیا، اسلوونی، هلند، استرالیا، ژاپن، آرژانتین، لهستان، روسیه، صربستان، آمریکا، کانادا، آلمان

 

جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال
رده تیم بازی برد باخت امتیاز
1 لهستان  7 6 1 18
2 برزیل 7 6 1 18
3 فرانسه  7 6 1 17
4 اسلوونی 7 5 2 15
5 ایران 7 5 2 15
6 صربستان 7 5 2 14
7 روسیه 7 4 3 13
8 ژاپن 7 4 3 11
9 آلمان 7 3 4 11
10 آمریکا 7 3 4 9
11 ایتالیا 7 3 4 7
12 کانادا 7 2 5 7
13 آرژانتین 7 2 5 5
14 بلغارستان 7 1 6 5
15 هلند 7 1 6 3
16 استرالیا 7 0 7 0

 

برنامه و نتایج هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم
فرانسه 3 0 بلغارستان
آلمان 3 0 استرالیا
ژاپن 3 0 ایران
صربستان 3 1 اسلوونی
هلند 1 3 روسیه
آمریکا 3 0 کانادا
لهستان 3 0 ایتالیا
برزیل 3 0 آرژانتین

 

برنامه و نتایج هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم
آلمان 3 2 فرانسه
ایران 1 3 روسیه
هلند 2 3 ژاپن
استرالیا 0 3 بلغارستان
لهستان 3 1 صربستان
ایتالیا 0 3 اسلوونی
آرژانتین 0 3 کانادا
آمریکا 0 3 برزیل

 

برنامه و نتایج هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم
استرالیا 1 3 فرانسه
هلند 0 3 ایران
آلمان ۳ ۲ بلغارستان
روسیه ۲ ۳ ژاپن
آمریکا ۳ ۱ آرژانتین
کانادا 1 3 برزیل
لهستان 1 3 اسلوونی
صربستان ۳ ۱ ایتالیا

 

برنامه و نتایج هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم
آلمان 2 3 آرژانتین
ایران 3 1 کانادا
ژاپن 1 3 صربستان
برزیل 0 3 فرانسه
هلند 0 3 اسلوونی
استرالیا 0 3 لهستان
ایتالیا ۳ ۲ بلغارستان
روسیه ۳ ۱ آمریکا

 

برنامه و نتایج هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم
آرژانتین ۰ ۳ اسلوونی
هلند ۳ ۲ آلمان
برزیل ۳ ۰ ژاپن
صربستان ۳ ۲ فرانسه
روسیه ۳ ۰ استرالیا
لهستان 3 0 آمریکا
ایران ۳ ۱ ایتالیا
کانادا ۳ ۱ بلغارستان

   

برنامه و نتایج هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم
هلند 0 3 آرژانتین
اسلوونی 1 3 آلمان
فرانسه 3 2 ژاپن
برزیل 3 1 صربستان
روسیه ۱ ۳ لهستان
آمریکا ۳ ۰ استرالیا
بلغارستان ۰ ۳ ایران
کانادا ۲ ۳ ایتالیا

 

برنامه و نتایج هفته سوم
تیم نتیجه نتیجه تیم
صربستان 3 1 آلمان
ژاپن 3 1 استرالیا
فرانسه 3 1 روسیه
اسلوونی 3 0 کانادا
ایران 3 0 آمریکا
لهستان 3 0 بلغارستان
آرژانتین 0 3 ایتالیا
هلند 0 3 برزیل

 

برنامه و نتایج هفته سوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
صربستان     ایران پنج شنبه 20 خرداد 12:30
روسیه     کانادا پنج شنبه 20 خرداد 14:30
فرانسه     اسلوونی پنج شنبه 20 خرداد 15:30
آژانتین     استرالیا پنج شنبه 20 خرداد 17:30
آلمان     آمریکا پنج شنبه 20 خرداد 18:30
بلغارستان     برزیل پنج شنبه 20 خرداد 20:30
ژاپن     ایتالیا پنج شنبه 20 خرداد 22
لهستان     هلند پنج شنبه 20 خرداد 23:30

 

برنامه و نتایج هفته سوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
ایران     آلمان جمعه 21 خرداد 12:30
اسلوونی     روسیه جمعه 21 خرداد 14:30
ژاپن     آررژانتین جمعه 21 خرداد 15:30
هلند     بلغارستان جمعه 21 خرداد 17:30
آمریکا     صربستان جمعه 21 خرداد 18:30
استرالیا     ایتالیا جمعه 21 خرداد 20:30
کانادا     فرانسه جمعه 21 خرداد 22
لهستان     برزیل جمعه 21 خرداد 23:30

 

برنامه و نتایج هفته چهارم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
روسیه     صربستان سه شنبه 25 خرداد 12:30
ایران     استرالیا سه شنبه 25 خرداد 14:30
هلند     فرانسه سه شنبه 25 خرداد 15:30
آرژانتین     بلغارستان سه شنبه 25 خرداد 17:30
ژاپن     آلمان سه شنبه 25 خرداد 18:30
کانادا     لهستان سه شنبه 25 خرداد 20:30
برزیل     اسلوونی سه شنبه 25 خرداد 22
ایتالیا     آمریکا سه شنبه 25 خرداد 23:30

 

برنامه و نتایج هفته چهارم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آرژانتین     روسیه چهارشنبه 26 خرداد 12:30
صربستان     بلغارستان چهارشنبه 26 خرداد 14:30
اسلوونی     استرالیا چهارشنبه 26 خرداد 15:30
ژاپن     لهستان چهارشنبه 26 خرداد 17:30
هلند     ایتالیا چهارشنبه 26 خرداد 18:30
کانادا     آلمان چهارشنبه 26 خرداد 20:30
آمریکا     فرانسه چهارشنبه 26 خرداد 22
ایران     برزیل چهارشنبه 26 خرداد 23:30

 

برنامه و نتایج هفته چهارم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آرژانتین     صربستان پنج شنبه 27 خرداد 12:30
بلغارستان     روسیه پنج شنبه 27 خرداد 14:30
ژاپن     کانادا پنج شنبه 27 خرداد 15:30
استرالیا     برزیل پنج شنبه 27 خرداد 17:30
ایران     اسلوونی پنج شنبه 27 خرداد 18:30
هلند     آمریکا پنج شنبه 27 خرداد 20:30
فرانسه     ایتالیا پنج شنبه 27 خرداد 22
آلمان     لهستان پنج شنبه 27 خرداد 23:30

 

برنامه و نتایج هفته پنجم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
استرالیا     صربستان دوشنبه 31 خرداد 12:30
ژاپن     بلغارستان دوشنبه 31 خرداد 14:30
فرانسه     ایران دوشنبه 31 خرداد 15:30
کانادا     هلند دوشنبه 31 خرداد 17:30
آلمان     روسیه دوشنبه 31 خرداد 18:30
اسلوونی     آمریکا دوشنبه 31 خرداد 20:20
لهستان     آرژانتین دوشنبه 31 خرداد 22
برزیل     ایتالیا دوشنبه 31 خرداد 23:30

 

برنامه و نتایج هفته پنجم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
کانادا     استرالیا سه شنبه یک تیر 12:30
صربستان     هلند سه شنبه یک تیر 14:30
بلغارستان     آمریکا سه شنبه یک تیر 15:30
ایران     لهستان سه شنبه یک تیر 17:30
ژاپن     اسلوونی سه شنبه یک تیر 18:30
فرانسه     آرژانتین سه شنبه یک تیر 20:30
برزیل     آلمان سه شنبه یک تیر 22
روسیه     ایتالیا سه شنبه یک تیر 23:30

 

برنامه و نتایج هفته پنجم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
استرالیا     هلند چهارشنبه 2 تیر 12:30
کانادا     صربستان چهارشنبه 2 تیر 14:30
آمریکا     ژاپن چهارشنبه 2 تیر 15:30
فرانسه     لهستان چهارشنبه 2 تیر 17:30
ایران     آرژانتین چهارشنبه 2 تیر 18:30
اسلوونی     بلغارستان چهارشنبه 2 تیر 20:30
ایتالیا     آلمان چهارشنبه 2 تیر 22
برزیل     روسیه چهارشنبه 2 تیر 23:30

 

نیمه نهایی
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
        شنبه 5 تیر  
        شنبه 5 تیر  

 

رده بندی

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
        یکشنبه 6 تیر  

 

فینال

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
        یکشنبه 6 تیر  
منبع: جماران
نظرات
بازی مزخرف
جمع کنید بابا با این بازی مزخرف استرالیا از اول بازی تا حالا یک تیم نتوانسته ببره مردم از خودتان ناامید کردن جمع کنید برگردید
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2