دستور وزیر بهداشت برای توانمندسازی دانشجویان مامایی
پارسینه: وزیر بهداشت در نامه ای به معاون آموزشی وزیر بهداشت، بر ضرورت توانمندسازی کادر مامایی با حضور هرچه بیشتر دانشجویان و مربیان مامایی در بخش های زنان و زایمان جهت فراگیری آموزش های لازم تاکید کرد.
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۷
۰
دکتر سعید نمکی وزیربهداشت در نامه ای به دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر نقش ماماها در بهبود شاخص های بهداشتی از جمله مراقبت از مادران باردار قبل، حین و بعد از زایمان و نیز مراقبت از کودکان، بر توانمندسازی کادر مامایی و حضور هرچه بیشتر دانشجویان و مربیان مامایی در بخش های زنان و زایمان و درمانگاه های مربوطه جهت فراگیری آموزش های لازم و انجام کارآموزی، تاکید کرد.

در این نامه آمده است؛

"باعنایت به اینکه بهبود شاخص های بهداشتی از جمله مراقبت از مادران باردار قبل، حین و بعد از زایمان و نیز مراقبت از کودکان و ..... از ابعاد بسیار مهم رسیدن به هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه بوده و در این رابطه کادر مامایی به ویژه در مراکز بهداشتی و درمانی و مرکز تسهیلات زایمانی نقش بسیار مهمی به عهده دارند، لذا ضرورت ایجاب می نماید تا از توانمندی های لازم بهره مند گردند.

ترتیبی اتخاذ نمایید تا مدیران محترم گروه و روسای بخش های زنان و زایمان به منظور توانمندسازی کادر مامایی، زمینه حضور هرچه بیشتر دانشجویان و مربیان مامایی را در بخش های زنان و زایمان و درمانگاه های مربوطه جهت فراگیری آموزش های لازم و انجام کارآموزی فراهم نموده و نهایت همکاری را به عمل آورند. ارسال گزارش اقدامات آتی به دفتر اینجانب مورد انتظار می باشد".
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2