گفتگوی مجید بهره‌مند با خالق مسکن مهر
در برنامه آقای رییس جمهور؛
پارسینه: محمد عباسی بنیانگذار مسکن مهر در گفتگو با مجید بهره‌مند مجری برنامه آقای رییس جمهور در خصوص کاندیداتوری اش در انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفت.
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۰
۰

 

 

اجرا: مجید بهره مند