گفتگوی مجید بهره‌مند با آقای فضای مجازی کشور
در برنامه آقای رییس جمهور؛
پارسینه: سید ابوالحسن فیروزآبادی کاندیدای ریاست جمهوری کشور با مجید بهره‌مند مجری برنامه آقای رییس جمهور به گفتگو تشست.
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
۰

 

مجری: مجید بهره مند