گفتگوی چالشی مجید بهره‌مند با صادق خرازی
در برنامه آقای رییس جمهور؛
پارسینه: صادق خرازی در برنامه‌ای چالشی و دیدنی با مجید بهره‌مند به گفتگو نشست تا از شرایط رییس جمهور جدید و برنامه هایش در ایران سخن بگوید.
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
۰

مجری: مجید بهره مند